Lagerstyrning

2021-05-25 Stockholm
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem.
Läs mer »

Forecasting & Demand Planning (F&DP)

2020-05-18 Stockholm
Allteftersom försörjningskedjor blir mer komplexa så ökar kravet på korrekta prognoser. Behovet av prediktiv analys och kompetens inom prognos- och efterfrågeplanering är stort.
Läs mer »

Sälj- & verksamhetsplanering

2020-11-24 Göteborg
Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens beståndsdelar, förstå hinder och möjligheter med processen, samt få praktiska verktyg för att analysera behov och utveckla sin S&OP.
Läs mer »

Produktionslogistik Intro

2019-03-18
Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »

Produktionslogistik med Jan Olhager

2021-04-19 Online
Kursen ger en helhetssyn på produktionslogistiken och förklarar strategi, struktur, planering och styrning samt utveckling av försörjningskedjor.
Läs mer »

CLTD

2018-11-20 Göteborg
Certified in Logistics, Transport and Distribution är en utbildning och certifiering som vänder sig till företag och medarbetare inom global och lokal distribution av varor, t ex retail, 3-PL, reservdelsförsörjning, grossister och distributörer.
Läs mer »