Produktionslogistik – Grunder

2021-11-15 Online
Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »

Webinar – Delningsekonomi med Svenska Retursystem (SRS)

2021-10-27 Webinar
Plan Region Syd bjuder till ett webinar med SRS för att vi ska få lära oss mer om delningsekonomi.
Läs mer »

Lagerstyrning

2021-10-25 Stockholm
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem.
Läs mer »

Forsknings- & tillämpningskonferensen 2021

2021-10-20 Borås
Logistikföreningen PLAN bjuder in dig till föreningens tjugoförsta forsknings- och tillämpningskonferens. Den här gången är vi på Högskolan i Borås den 20-21 oktober, 2021.
Läs mer »

Certified Supply Chain Professional – CSCP

2021-10-05 Göteborg/online
Programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan – från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka.
Läs mer »

Lean Talks med Gert, Joakim och Pia

2021-09-03 Online
Lean Talks med Martin Lyckström 3 september, var med och prata Lean med oss!
Läs mer »