Webinar – Internet Of Things, IoT och Industri 4.0 del 4 serieavslutning. Så har det gått hittills.

2022-06-01 Webinar
Webinar, Internet Of Things, IoT och Industri 4.0. Del 4 serieavslutning. Så har det gått hittills.
Läs mer »

Forecasting & Demand Planning (F&DP)

2022-05-30 Online
Allteftersom försörjningskedjor blir mer komplexa så ökar kravet på korrekta prognoser. Behovet av prediktiv analys och kompetens inom prognos- och efterfrågeplanering är stort.
Läs mer »

Webinar – Digital paneldebatt om hållbarhetsmätningar inom Last-Mile

2022-05-25 Webinar
Plan Region Syd bjuder till ett webinar med Digital paneldebatt om hållbarhetsmätningar inom Last-Mile.
Läs mer »

Webinar – Hur man kan hantera återbruk genom hela supply chain?

2022-05-23 Webinar
Plan Region Syd bjuder till ett webinar, Hur man kan hantera återbruk genom hela supply chain?
Läs mer »

Webinar – Optimize your planning with Constraint-based planning solutions

2022-05-10 Webinar
Plan, CSCMP and Infor invites you to join the webinar, Optimize your planning with Constraint-based planning solutions!
Läs mer »

Produktionslogistik – Grunder

2022-05-09 Online
Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »