Nätverksträff Sälj- och verksamhetsplanering

2020-03-26 Malmö
Nätverksträffen syftar till att redovisa resultatet av undersökningen, beskriva ett case från en global leader (Gartner refererar till detta företag som världsledande inom S&OP), samt en beskrivning av hur en dag för en S&OP-planerare kan se ut.
Läs mer »

Nätverksträff hos Svenska Mässan Gothia Towers

2020-03-10 Göteborg
Välkommen till Svenska Mässan Gothia Towers för rundtur bakom kulisserna, samtal om logistiska utmaningar och möjlighet att besöka Underhållsmässan.
Läs mer »

CPIM part 2 certification review training

2020-03-03 Stockholm
This certification review training is focusing in helping the participant to cover the APICS Body of Knowledge for the second CPIM certification test in the most efficient way possible.
Läs mer »

Produktionslogistik Grunder

2020-01-21 Stockholm
Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »

Lean Learnings: Outstanding Training Results with the A3 Coaching Dojo

2020-01-15
Yes, push is a very scary place, but what is a push system and what does it mean to go a pull system?
Läs mer »

Nätverksträff om Digital Logistik

2019-12-03 Malmö
Vad är digitaliserad logistik och transporthantering? På vilket sätt kan verktyg för detta kapa kostnader och öppna upp för nya sätt att bedriva handel?
Läs mer »