Coacha dina agila team – på riktigt!

2020-11-27 Online
Utveckla din förmåga att coacha dina team i det agila arbetet. Genom denna träning får du tips och tricks i hur du coachar teammedlemmar mot agil mognad.
Läs mer »

Certified Supply Chain Professional – CSCP

2020-10-13 Göteborg
Programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan – från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka.
Läs mer »

Online träning i A3 problemlösning

2020-12-08 Online
Praktisk träning i problemlösning i form av ett A3 case.
Läs mer »

CPIM part 1 (BSCM) Online certifieringsutbildning

2021-01-20 Online
Denna utbildning fokuserar på att hjälpa deltagaren att täcka APICS Body Of Knowledge för det första CPIM-certifieringstestet på det mest effektiva sättet.
Läs mer »

Träning i att göra och coacha problemlösning

2020-09-08 Göteborg
Coachens förmåga är nyckeln för att utveckla kompetens i problemlösning och att nå nya utmaningar i verksamheten. Förmågan att coacha behöver alltså tränas. Kom med till en dag där du som ledare får lägga grunden för att bli den verkliga ”learnern”.
Läs mer »

Lean Learnings: Outstanding Training Results with the A3 Coaching Dojo

2020-01-15
Yes, push is a very scary place, but what is a push system and what does it mean to go a pull system?
Läs mer »