CPIM part 1 (BSCM) certification review traning

2020-04-14 Gothenburg
This certification review training is focusing in helping the participant to cover the APICS Body Of Knowledge for the first CPIM certification test in the most efficient way possible.
Läs mer »

Gamification av Supply & Operations Management – The Fresh Connection

2020-05-07 Stockholm
The Fresh Connection är ett unikt datorbaserat företagsspel inom supply- och operations management och används globalt både inom universitetsutbildningar, internutbildningar på företag och för allmän utveckling av professionella medarbetare.
Läs mer »

Lagerstyrning

2020-12-01 Stockholm
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem.
Läs mer »

Forecasting & Demand Planning (F&DP)

2020-05-18 Stockholm
Allteftersom försörjningskedjor blir mer komplexa så ökar kravet på korrekta prognoser. Behovet av prediktiv analys och kompetens inom prognos- och efterfrågeplanering är stort.
Läs mer »

Sälj- & verksamhetsplanering

2020-11-24 Göteborg
Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens beståndsdelar, förstå hinder och möjligheter med processen, samt få praktiska verktyg för att analysera behov och utveckla sin S&OP.
Läs mer »

Produktionslogistik Intro

2019-03-18
Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »