Logistikföreningen Plan – kompetensnätverket för effektiva flöden

Forsknings- & tillämpningskonferensen 2020

2020-10-21
Call for papers! Välkommen till Forsknings- & tillämpningskonferensen
Läs mer här

Demand Driven Planner (DDP)

2020-05-26 Stockholm
Upplever ni att ni har ganska höga lagernivåer men ändå alldeles för m
Läs mer här

Gamification av Supply & Operations Management – The Fresh Connection

2020-05-07 Stockholm
The Fresh Connection är ett unikt datorbaserat företagsspel inom suppl
Läs mer här

Lagerstyrning

2020-05-19 Stockholm
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att u
Läs mer här

Forecasting & Demand Planning (F&DP)

2020-06-02 Stockholm
Allteftersom försörjningskedjor blir mer komplexa så ökar kravet på ko
Läs mer här

FULLBOKAT! Toyota Transformation – Master Meeting med fabriksbesök

2020-10-22 Toyota i Mjölby
Lär på plats hos Toyota och möt Sam Nomura, sensein som coachade dem a
Läs mer här

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.

Öppna och företagsinterna utbildningar – klicka här