Logistikföreningen Plan – kompetensnätverket för effektiva flöden

Integrerad affärsplanering

2022-12-31 Online
Syftet med Integrerad affärsplanering (IBP), Sälj- & Verksamhetsplaner
Läs mer här

Cirkulär logistik

2022-10-12 Online
Kursen Cirkulär logistik ger en förståelse av utmaningar, krav och möj
Läs mer här

Grunderna i cirkulär ekonomi – materialflöden

2022-09-21 Online
Syftet med kursen är att ge en bred överblick över vad cirkulär ekonom
Läs mer här

CPIM part 2

2022-11-08 Online
Denna certifieringsöversikt utbildning fokuserar på att hjälpa deltaga
Läs mer här

Certified Supply Chain Professional – CSCP

2022-10-04 Göteborg
Programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på proc
Läs mer här

Lean i praktiken

2022-11-15 Stockholm
Tre dagar som ger en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och
Läs mer här

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.

Öppna och företagsinterna utbildningar – klicka här