Logistikföreningen Plan – kompetensnätverket för effektiva flöden

Nätverksträff Svenska mässan

2024-02-06 Göteborg
Välkommen till Svenska mässan i Göteborg.
Läs mer här

Tid och kapitalstyrning

2023-12-31 Online
Syftet med kursen ger dig kunskap om samspelet mellan rörelsekapital o
Läs mer här

Produktionslogistik – Grunder

2024-05-21 Stockholm
Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandl
Läs mer här

Lagerstyrning

2024-04-16 Göteborg
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att u
Läs mer här

Lean i praktiken

2024-01-23 Stockholm
Tre dagar som ger en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och
Läs mer här

Leanspelet – handledarutbildning

2024-03-12 Stockholm
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som
Läs mer här

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.

Öppna och företagsinterna utbildningar – klicka här