Plan är nätverket för effektiva flöden – Vi ger riktig kunskap

Nätverksträff Förändringsledarskap vid digital transformation – Fullbokad!

2019-01-29 Stockholm
Välkommen till en workshop där du kommer få dynamiska verktyg till att förstå, planera och facilitera digital transformation i din verksamhet eller på din avdelning.
Läs mer »

Nätverksträff Implementering av Astro WMS

2019-01-30 Lilla Edet
Vi börjar med en kort introduktion av verksamheten samt bakgrund till implementeringen av Astro WMS.
Läs mer »

Nästa generations visualisering

2019-02-05 Stockholm
Alla som arbetar med lean har upplevt kraften i visualisering. Nu välkomnar vi dig att vara med i en kunskapsutvecklande dag, där vi tar visuella metoder ett steg längre. Vi kombinerar Johan Lundells banbrytande insikter med praktiska övningar.
Läs mer »

Nätverksträff Framtidens flygplats

2019-02-21 Landvetter
Göteborg Landvetter Airport är Sveriges näst största flygplats med sina ca 90 direktlinjer som täcker tre världsdelar och ett tjugotal länder.
Läs mer »

Nätverksträff Stakeholder Management

2019-02-26 Stockholm
I den här workshopen lär du dig att strategiskt rikta intressenter och använda dem som en tidsgenerande aktiv som kan hjälpa dig att leverera top-resultat.
Läs mer »

Nätverksträff Rigshospitalet Köpenhamn

2019-02-26 Köpenhamn
Rigshospitalet i Köpenhamn är sedan flera år tillbaka igång med mycket omfattande ny- och ombyggnationer.
Läs mer »

Nätverksträff Sälj- och verksamhetsplanering

2019-03-05 Solna
Nätverksträffen syftar till att redovisa resultatet av undersökningen, beskriva ett case från en global leader (Gartner refererar till detta företag som världsledande inom S&OP), samt en beskrivning av hur en dag för en S&OP-planerare kan se ut.
Läs mer »

Coacha förbättringsarbete

2019-03-14 Stockholm
Coachens förmåga är nyckeln för att utveckla kompetens i problemlösning och att nå nya utmaningar i verksamheten. Förmågan att coacha behöver alltså tränas. Kom med till en dag där du som ledare får lägga grunden för att bli den verkliga ”learnern”.
Läs mer »

Produktionslogistik Intro

2019-03-18 Stockholm
Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »

Games Day – spel för leant och agilt förändringsarbete

2019-03-18 Göteborg
Träna för att kunna leda 15 nya spel och övningar i ditt förändringsarbete.
Läs mer »

CSCP

2019-03-18 Göteborg
Programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan – från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka.
Läs mer »

Lagerstyrning

2019-03-26 Stockholm
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem.
Läs mer »

Sälj- & verksamhetsplanering

2019-05-13 Göteborg
Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens beståndsdelar, förstå hinder och möjligheter med processen, samt få praktiska verktyg för att analysera behov och utveckla sin S&OP.
Läs mer »

Leanspelet – handledarutbildning

2019-05-13 Göteborg
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Lean Admin-spelet – handledarutbildning

2019-05-13 Göteborg
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Lean i praktiken

2019-05-20 Stockholm
Tre dagar som ger en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och trygghet att praktiskt börja driva lean. Steg 1 och 2 i leancertifieringen.
Läs mer »

Lean Advanced

2019-09-24 Stockholm
Tre intensiva dagar som ger dig djupare förståelse, inspiration och praktiska arbetssätt att ta med hem. För dig som vill ta steget från att lära om principer, metoder och verktyg till hur arbetssätten ska etableras och potentialerna realiseras.
Läs mer »

Lean Kata

2019-11-24 Stockholm
Tre intensiva dagar som ger dig djupare förståelse, inspiration och praktiska arbetssätt att ta med hem. För dig som vill ta steget från att lära om principer, metoder och verktyg till hur arbetssätten ska etableras och potentialerna realiseras.
Läs mer »

Internationell certifiering i lean

2020-09-24 Stockholm
Tre intensiva dagar som ger dig djupare förståelse, inspiration och praktiska arbetssätt att ta med hem. För dig som vill ta steget från att lära om principer, metoder och verktyg till hur arbetssätten ska etableras och potentialerna realiseras.
Läs mer »

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.

Öppna och företagsinterna utbildningar – klicka här