Logistikföreningen Plan – kompetensnätverket för effektiva flöden

Forsknings- & tillämpningskonferensen 2021

2021-10-20 Borås
Logistikföreningen PLAN bjuder in dig till föreningens tjugoförsta for
Läs mer här

Produktionslogistik – Grunder

2021-11-15 Online
Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandl
Läs mer här

Grunderna i cirkulär ekonomi – materialflöden

2021-10-06 Online
Syftet med kursen är att ge en bred överblick över vad cirkulär ekonom
Läs mer här

Certified Supply Chain Professional – CSCP

2021-10-05 Göteborg/online
Programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på proc
Läs mer här

Lagerstyrning

2021-10-25 Stockholm
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att u
Läs mer här

Lean i praktiken

2021-11-23 Stockholm
Tre dagar som ger en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och
Läs mer här

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.

Öppna och företagsinterna utbildningar – klicka här