Logistikföreningen Plan – kompetensnätverket för effektiva flöden

Webinar – Certainty shapes good strategy

2020-11-05 Webinar
What if we move our DC? What if we change our routes? What if overall
Läs mer här

Coacha dina agila team – på riktigt!

2020-11-27 Göteborg
Utveckla din förmåga att coacha dina team i det agila arbetet. Genom d
Läs mer här

Webinar – Plan Networking Day

2020-11-26 Webinar
Välkommen till Plan Networking Day med temat Framtidens logistiksystem
Läs mer här

Lagerstyrning

2020-12-01 Stockholm
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att u
Läs mer här

Sälj- & verksamhetsplanering

2020-11-24 Göteborg
Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens
Läs mer här

Produktionslogistik Grunder

2020-11-16 Malmö
Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i den
Läs mer här

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.

Öppna och företagsinterna utbildningar – klicka här