Logistikföreningen Plan – kompetensnätverket för effektiva flöden

Toyota Transformation – Master Meeting med fabriksbesök

2020-03-19 Toyota i Mjölby
Lär på plats hos Toyota och möt Sam Nomura, sensein som coachade dem a
Läs mer här

Nätverksträff om Digital Logistik

2019-12-03 Malmö
Vad är digitaliserad logistik och transporthantering? På vilket sätt k
Läs mer här

Plan-konferensen 2020

2020-04-20 Västerås
Västeråsregionen bubblar av spännande företag och under Plan-konferens
Läs mer här

Produktionslogistik Grunder

2020-01-21 Stockholm
Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i den
Läs mer här

Certified Supply Chain Professional – CSCP

2020-03-17 Göteborg
Programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på proc
Läs mer här

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.

Öppna och företagsinterna utbildningar – klicka här