Plan är nätverket för effektiva flöden – Vi ger riktig kunskap

Forsknings- & tillämpningskonferensen 2019

2019-10-23 Linköping
Välkommen till Forsknings- och tillämpningskonferensen på Linköpings universitet den 23-24 oktober. Konferensen startar kl. 11:30 den 23 oktober med registrering och drop-in mingellunch.
Läs mer »

Kata Coaching Dojo: Träna din förmåga att coacha förbättringsarbete

2019-10-23 Göteborg
1-dagsträning där du får lära dig att förbättra din förmåga att coacha team till ständig förbättring och enastående resultat – och hur man tränar andra till coacher.
Läs mer »

Kata Coaching Dojo Training: How to become a world-class Coach

2019-10-23 Göteborg
1-day training where you will learn how to improve your ability to coach teams for continuous improvement and outstanding results – and to train others in doing the same.
Läs mer »

Nätverksträff hos IKEA DS Torsvik

2019-11-06 Jönköping
IKEA har inom ramen för sin ambitiösa hållbarhetsstrategi People and Planet Positive bestämt sig för att vara en del av lösningen i dagens och framtidens klimatutmaningar.
Läs mer »

Lagerstyrning

2019-11-12 Stockholm
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem.
Läs mer »

Lean i praktiken

2019-11-18 Stockholm
Tre dagar som ger en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och trygghet att praktiskt börja driva lean. Steg 1 och 2 i leancertifieringen.
Läs mer »

Produktionslogistik Grunder

2019-11-19 Stockholm
Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »

Lean Kata

2019-11-24 Stockholm
Tre intensiva dagar som ger dig djupare förståelse, inspiration och praktiska arbetssätt att ta med hem. För dig som vill ta steget från att lära om principer, metoder och verktyg till hur arbetssätten ska etableras och potentialerna realiseras.
Läs mer »

Leanspelet – handledarutbildning

2019-11-25 Göteborg
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Lean Admin-spelet – handledarutbildning

2019-11-26 Göteborg
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Nätverksträff om Digital Logistik

2019-12-03 Malmö
Vad är digitaliserad logistik och transporthantering? På vilket sätt kan verktyg för detta kapa kostnader och öppna upp för nya sätt att bedriva handel?
Läs mer »

Sälj- & verksamhetsplanering

2019-12-09 Göteborg
Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens beståndsdelar, förstå hinder och möjligheter med processen, samt få praktiska verktyg för att analysera behov och utveckla sin S&OP.
Läs mer »

Games Day – spel för leant och agilt förändringsarbete

2019-12-10 Göteborg
Träna för att kunna leda 15 nya spel och övningar i ditt förändringsarbete.
Läs mer »

Plan-konferensen 2020

2020-04-20 Västerås
Västeråsregionen bubblar av spännande företag och under Plan-konferensen har du möjlighet att ta del av deras engagemang i produktion- och logistiklösningar av alla de slag. Tillsammans delar vi med oss av kunskap, erfarenheter och upptäckter.
Läs mer »

Internationell certifiering i lean

2020-09-24 Stockholm
Tre intensiva dagar som ger dig djupare förståelse, inspiration och praktiska arbetssätt att ta med hem. För dig som vill ta steget från att lära om principer, metoder och verktyg till hur arbetssätten ska etableras och potentialerna realiseras.
Läs mer »

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.

Öppna och företagsinterna utbildningar – klicka här