På planet hem från KataCon4 i Atlanta

2017-02-14
Läs mer »

Reflektioner om Jeff Likers nya bok Service Excellence

2016-03-14
Läs mer »

Gästartikel av Jeff Liker och Tyson Ortiz: Kata i ett ledningsperspektiv

2016-03-14
Läs mer »

Leda genom PDCA – reflektioner från Master Meeting med Jeff Liker

2016-03-14
Läs mer »

Jeff Liker om Volkswagens kris och hur man gör comeback

2015-09-14
Läs mer »

Att lära nya saker systematiskt = Kata i klassrummet

2015-09-14
Läs mer »