Nätverk, fem regioner, många möten

Kommande nätverksträffar

Webinar – Combining TMS and Real-Time Transportation Visibility to achieve operational excellence through end-to-end visibility

2021-02-10 Webinar
Combining TMS and Real-Time Transportation Visibility to achieve operational excellence through end-to-end visibility.
Läs mer »

Plan-konferensen 2021

2021-04-21 Online
Välkommen till Plan-konferensen 21 april 2021, online. Save the date!
Läs mer »

Vår tidning – Planetern

Planetern är Plans medlemsskrift, ett samarbete med Dagens logistik och ges ut 4 gånger per år. Nedan kan ni ladda ner tidigare nummer av Planetern.

Handbok i materialstyrning

I den här handboken skriven av Stig-Arne Mattsson presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångssätt för att åstadkomma en effektiv materialstyrning. Den bygger på teorier som finns publicerade i fackböcker och forskningsrapporter från hela värden och som i olika sammanhang tillämpats i praktiken. Handboken kan därför sägas utgöra något av best practice vad gäller sätt att styra materialflöden i försörjningskedjor.

>> Ladda ner boken här