Nätverk, fem regioner, många möten

Kommande nätverksträffar

Workshop om Returförpackningar med Fokus på Lönsamhet hos IP-Group

2024-09-19 Halmstad
Välkommen till workshop om Returförpackningar med Fokus på Lönsamhet hos IP-Group
Läs mer »

Forsknings- & tillämpningskonferensen 2024

2024-10-08 Växjö
Logistikföreningen PLAN bjuder in dig till föreningens tjugotredje Forsknings- & tillämpningskonferens. Den här gången är vi på Linnéuniversitetet den 8-9 oktober, 2024.
Läs mer »

Vår tidning – Planetern

Planetern är Plans medlemsskrift, ett samarbete med Dagens logistik och ges ut 4 gånger per år. Nedan kan ni ladda ner tidigare nummer av Planetern.

Handbok i materialstyrning

I den här handboken skriven av Stig-Arne Mattsson presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångssätt för att åstadkomma en effektiv materialstyrning. Den bygger på teorier som finns publicerade i fackböcker och forskningsrapporter från hela värden och som i olika sammanhang tillämpats i praktiken. Handboken kan därför sägas utgöra något av best practice vad gäller sätt att styra materialflöden i försörjningskedjor.

>> Ladda ner boken här