Nätverk, fem regioner, många möten

Kommande nätverksträffar

Webinar – Internet Of Things, IoT och Industri 4.0 del 3

2021-05-25 Webinar
Webinar, Internet Of Things, IoT och Industri 4.0. Del 3.
Läs mer »

Webinar – The Supply Chain of NOW: “Collaboration, Resiliency, Zero-Latency”

2021-05-26 Webinar
Supply chains are now extending as never before. More partners in chain with more customer driven demand means that there is more reliance on collaboration to reduce hold ups of goods being moved across geographies.
Läs mer »

The Ever Given Suez canal incident – A wakeup call for global supply chain re-design?

2021-06-01 Webinar
Webinar hosted by CSCMP Roundtable Sweden and Logistikföreningen Plan.
Läs mer »

Forsknings- & tillämpningskonferensen 2021

2021-10-20 Borås
Logistikföreningen PLAN bjuder in dig att föreslå konferensbidrag till föreningens tjugonde forsknings- och tillämpningskonferens. Den här gången är vi på Högskolan i Borås den 20-21 oktober, 2021.
Läs mer »

Vår tidning – Planetern

Planetern är Plans medlemsskrift, ett samarbete med Dagens logistik och ges ut 4 gånger per år. Nedan kan ni ladda ner tidigare nummer av Planetern.

Handbok i materialstyrning

I den här handboken skriven av Stig-Arne Mattsson presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångssätt för att åstadkomma en effektiv materialstyrning. Den bygger på teorier som finns publicerade i fackböcker och forskningsrapporter från hela värden och som i olika sammanhang tillämpats i praktiken. Handboken kan därför sägas utgöra något av best practice vad gäller sätt att styra materialflöden i försörjningskedjor.

>> Ladda ner boken här