Nätverk, fem regioner, många möten

Kommande nätverksträffar

Webinar – Internet Of Things, IoT och Industri 4.0 del 4 serieavslutning. Så har det gått hittills.

2022-06-01 Webinar
Webinar, Internet Of Things, IoT och Industri 4.0. Del 4 serieavslutning. Så har det gått hittills.
Läs mer »

Vår tidning – Planetern

Planetern är Plans medlemsskrift, ett samarbete med Dagens logistik och ges ut 4 gånger per år. Nedan kan ni ladda ner tidigare nummer av Planetern.

Handbok i materialstyrning

I den här handboken skriven av Stig-Arne Mattsson presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångssätt för att åstadkomma en effektiv materialstyrning. Den bygger på teorier som finns publicerade i fackböcker och forskningsrapporter från hela värden och som i olika sammanhang tillämpats i praktiken. Handboken kan därför sägas utgöra något av best practice vad gäller sätt att styra materialflöden i försörjningskedjor.

>> Ladda ner boken här