The Ever Given Suez canal incident – A wakeup call for global supply chain re-design?

2021-06-01 Webinar
Webinar hosted by CSCMP Roundtable Sweden and Logistikföreningen Plan.
Läs mer »

Webinar – The Supply Chain of NOW: “Collaboration, Resiliency, Zero-Latency”

2021-05-26 Webinar
Supply chains are now extending as never before. More partners in chain with more customer driven demand means that there is more reliance on collaboration to reduce hold ups of goods being moved across geographies.
Läs mer »

Webinar – Internet Of Things, IoT och Industri 4.0 del 3

2021-05-25 Webinar
Webinar, Internet Of Things, IoT och Industri 4.0. Del 3.
Läs mer »

Webinar – Einride – Intelligent Movement

2021-04-15 Webinar
Utvecklingen inom transportbranschen har stagnerat samtidigt som klimatkrisen eskalerar.
Läs mer »

Webinar – Prognoser – Utmaningar och fallgropar i Corona-tider (SVP)

2021-03-24 Webinar
I en turbulent värld är det än viktigare att ha samsyn kring nuläget, vart vi siktar, och hur vi tar oss dit.
Läs mer »

Webinar – Strukturer för att skapa bra medarbetar- och ledarskap

2021-04-07 Webinar
Vilka strukturer behövs i en organisation för att skapa bra medarbetarskap och ledarskap och hur använder vi strukturerna i vardagen för att fortsätta utveckla oss i våra respektive roller?
Läs mer »