Träning i att göra och coacha problemlösning

Träning i att utveckla de avgörande förmågorna för att både göra och coacha problemlösning

Hur får vi medarbetare att lösa problem på djupet? Det finns många bra verktyg för problemlösning men oftast saknas kunskapen hur man bygger förmågan eller kompetensen. Misstaget många gör är att se verktyg som t ex A3 enbart som en metod för problemlösning, när den egentligen ska ses som ramverk för dialog och träning – en träning mellan medarbetare och närmaste chef eller kollega. Det är alltså chefen eller kollegan som bör vara coach och det är förmågan att coacha som behöver verkligen behöver tränas.

Därför välkomnar vi till en dag där du får träna problemlösning och hur du coachar problemlösning.

Träningen har utvecklats av Pia Anhede och Joakim Hillberg, med inspiration av flera kata-träningar och på plats nära hos kunder. Träningen har också genomförts som en uppskattad heldagsworkshop på Lean Forum 2018.

Upplägg & innehåll

Det här är en rakt igenom interaktiv dag där din förmåga att driva och coacha förbättringsarbete kommer att utmanas och stärkas. Vi kommer att använda A3-modellen att träna med. Här är några delar som du kommer att jobba med under dagen:

  • Principerna för förbättringsarbete. Vad innebär PDCA på djupet.
  • Principer för coachningsprocessen i problemlösning. Varför skall vi coacha? Vad ska vi coacha? Hur ska vi coacha för att träna andra att lösa problem.
  • Praktisk träning i problemlösning i form av A3:a i ett case. Vi tränar också på analysera A3:or.
  • Vi kommer att skapa en gemensam referens hur en A3 i världsklass ser ut. Utan den referensen blir det svårt att coacha och träna andra.
  • Coachtekniker för att hantera brister igenom hela A3:an och motivera adepten.
  • Coachens roll och hur mycket coachen kan/bör gå in i problemlösningen.
  • Så håller du dig kvar i coachrollen och låter ägandet av problemet ligga kvar hos adepten. Balansen mellan att låta adepten upptäcka och lära, samtidigt som du skyddar adepten från allvarliga felsteg utan micro-management.
  • Nyckeln till att maximera lärandet. Kämpa med frustration och kreativitet.

Träningen kan du sedan praktisera på hemmaplan i din verksamhet och anpassa efter era specifika behov.

Handledare

Dagen leds av Pia Anhede eller Joakim Hillberg. De har har över 25 års erfarenhet av att stödja lean-transformationer i organisationer från industri, service, offentlig sektor och sjukvård.

Pia och Joakim har arbetat med längre förändringsprojekt i mer än 70 projekt i över 15 länder, till exempel med Tetra Pak, Skånes Universitetssjukhus, Volvo Cars och Newbody. De har också medförfattat ”Ny verktygslåda för lean” och ”Lean handbok för service och tjänster”.

Praktisk info

Plats:  Hotel Waterfront i Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10.
Datum: Anmäl intresse till info@plan.se
Pris: 8900 kr exklusive moms.
Språk: Svenska.