Träning i att göra och coacha problemlösning

2020-09-08 Göteborg
Coachens förmåga är nyckeln för att utveckla kompetens i problemlösning och att nå nya utmaningar i verksamheten. Förmågan att coacha behöver alltså tränas. Kom med till en dag där du som ledare får lägga grunden för att bli den verkliga ”learnern”.
Läs mer »

Lean Learnings: Outstanding Training Results with the A3 Coaching Dojo

2020-01-15
Yes, push is a very scary place, but what is a push system and what does it mean to go a pull system?
Läs mer »

Demand Driven Planner (DDP)

2020-05-26 Stockholm
Upplever ni att ni har ganska höga lagernivåer men ändå alldeles för många bristsituationer. Att ni hela tiden prioriterar ordrar för att uppfylla era planer men det är alltid någonting annat som egentligen behövds. Att det antingen finns jättestora behov
Läs mer »

CPIM part 2 certification review training

2020-03-03 Stockholm
This certification review training is focusing in helping the participant to cover the APICS Body of Knowledge for the second CPIM certification test in the most efficient way possible.
Läs mer »

Certified Supply Chain Professional – CSCP

2020-10-13 Göteborg
Programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan – från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka.
Läs mer »

CPIM part 1 (BSCM) certification review traning

2020-04-14 Gothenburg
This certification review training is focusing in helping the participant to cover the APICS Body Of Knowledge for the first CPIM certification test in the most efficient way possible.
Läs mer »