Online träning i A3 problemlösning

2020-10-20 Online
Praktisk träning i problemlösning i form av ett A3 case.
Läs mer »

CPIM part 1 (BSCM) Online certifieringsutbildning

2020-09-29 5/10 kl 13:00-16:30 återkommande 7v. Virtuellt i Zoom.
Denna certifieringsöversikt utbildning fokuserar på att hjälpa deltagaren att täcka APICS Body Of Knowledge för det första CPIM-certifieringstestet på det mest effektiva sättet.
Läs mer »

Träning i att göra och coacha problemlösning

2020-09-08 Göteborg
Coachens förmåga är nyckeln för att utveckla kompetens i problemlösning och att nå nya utmaningar i verksamheten. Förmågan att coacha behöver alltså tränas. Kom med till en dag där du som ledare får lägga grunden för att bli den verkliga ”learnern”.
Läs mer »

Lean Learnings: Outstanding Training Results with the A3 Coaching Dojo

2020-01-15
Yes, push is a very scary place, but what is a push system and what does it mean to go a pull system?
Läs mer »

Demand Driven Planner (DDP)

2020-05-18 Stockholm
Upplever ni att ni har ganska höga lagernivåer men ändå alldeles för många bristsituationer. Att ni hela tiden prioriterar ordrar för att uppfylla era planer men det är alltid någonting annat som egentligen behövds. Att det antingen finns jättestora behov
Läs mer »

CPIM part 2 Online/klassrum certifieringsutbildning

2020-10-06 12/10 kl 13:00-16:30 återkommande 8v. Virtuellt i Zoom.
Denna certifieringsöversikt utbildning fokuserar på att hjälpa deltagaren att täcka APICS Body Of Knowledge för det första CPIM-certifieringstestet på det mest effektiva sättet.
Läs mer »