Produktionslogistik Grunder

2020-11-16 Malmö
Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »

CLTD

2018-11-20 Göteborg
Certified in Logistics, Transport and Distribution är en utbildning och certifiering som vänder sig till företag och medarbetare inom global och lokal distribution av varor, t ex retail, 3-PL, reservdelsförsörjning, grossister och distributörer.
Läs mer »

Lean Learnings: How Toyota lead Quality Training

2017-02-14
Yes, push is a very scary place, but what is a push system and what does it mean to go a pull system?
Läs mer »