Demand Driven Planner (DDP)

2020-05-18 Stockholm
Upplever ni att ni har ganska höga lagernivåer men ändå alldeles för många bristsituationer. Att ni hela tiden prioriterar ordrar för att uppfylla era planer men det är alltid någonting annat som egentligen behövds. Att det antingen finns jättestora behov
Läs mer »

CPIM part 2 Online/klassrum certifieringsutbildning

2020-10-06 12/10 kl 13:00-16:30 återkommande 8v. Virtuellt i Zoom.
Denna certifieringsöversikt utbildning fokuserar på att hjälpa deltagaren att täcka APICS Body Of Knowledge för det första CPIM-certifieringstestet på det mest effektiva sättet.
Läs mer »

Certified Supply Chain Professional – CSCP

2020-10-13 Göteborg
Programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan – från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka.
Läs mer »

CPIM part 1 (BSCM) certification review traning

2020-04-14 Gothenburg
This certification review training is focusing in helping the participant to cover the APICS Body Of Knowledge for the first CPIM certification test in the most efficient way possible.
Läs mer »

Gamification av Supply & Operations Management – The Fresh Connection

2020-05-07 Stockholm
The Fresh Connection är ett unikt datorbaserat företagsspel inom supply- och operations management och används globalt både inom universitetsutbildningar, internutbildningar på företag och för allmän utveckling av professionella medarbetare.
Läs mer »

Lagerstyrning

2021-05-25 Stockholm
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem.
Läs mer »