Online träning i A3 problemlösning

Praktisk träning i problemlösning i form av ett A3 case.

Under fyra timmar får du praktiskt träna problemlösning. Under träningen varvar vi eget praktiskt arbete med gemensamma genomgångar av de 8 stegen i problemlösning. Syftet med träningen är att ge dig en stark grund och fördjupning i strukturerad problemlösning. Vi kommer att använda oss av A3 metoden vilken är den mest etablerade modellen för problemlösning inom Lean. 

Träningen har utvecklats av Pia Anhede och Joakim Hillberg, med lång praktisk erfarenhet av lean. Pia och Joakim har genomfört träningen online med kunder i Sverige och utomlands med stor uppskattning.

Innehåll & upplägg

Det här är interaktiv online träning där din förmåga och kunskap i strukturerad problemlösning i form av A3 utvecklas. Här är några delar som du kommer att jobba med:

  • Varför behöver vi en metodik och vad innebär PDCA.
  • Vanliga misstag i problemlösning.
  • Praktisk träning i att definiera och analysera problem.
  • Genomgång av vad en bra motåtgärd är.
  • Vikten av coachning och coachens roll, vilket vi också praktiserar under träningen.

Huvudsyftet med träningen är att öka din förmåga att praktisk lösa egna problem med hjälp av A3:or.

Träningen kan du även praktisera på hemmaplan i din verksamhet och anpassa efter era specifika behov.

Tid, omfattning och pris

Omfattning: 1 dag
Nästa tillfälle: Anmäl intresse till info@plan.se
Tider: Kl. 08.30-12.30.
Pris:  2500 kr exkl moms

Inga förkunskaper krävs. I avgiften ingår dokumentation.