Webinar – Internet Of Things, IoT och Industri 4.0 del 3

2021-05-25 Webinar
Webinar, Internet Of Things, IoT och Industri 4.0. Del 3.
Läs mer »

Webinar – The Supply Chain of NOW: “Collaboration, Resiliency, Zero-Latency”

2021-05-26 Webinar
Supply chains are now extending as never before. More partners in chain with more customer driven demand means that there is more reliance on collaboration to reduce hold ups of goods being moved across geographies.
Läs mer »

Grunderna i cirkulär ekonomi – materialflöden

2021-06-01 Online
Syftet med kursen är att ge en bred överblick över vad cirkulär ekonomi kan innebära, t.ex. grundläggande terminologi och olika tillämpningar inom cirkulär design och biobaserade och tekniska kretslopp.
Läs mer »

The Executive DDMRP Simulation Game

2021-06-01 Online
Understand the difference between MRP and DDMRP. Experience how the Demand Driven model works while playing Lego.
Läs mer »

The Ever Given Suez canal incident – A wakeup call for global supply chain re-design?

2021-06-01 Webinar
Webinar hosted by CSCMP Roundtable Sweden and Logistikföreningen Plan.
Läs mer »

Lean Talks with Gert, Joakim och Pia

2021-06-04 Online
Lean Talks is a webinar with Christoph Roser, June 4, talk Lean with us!
Läs mer »