Tid och kapitalstyrning

2023-12-31 Online
Syftet med kursen ger dig kunskap om samspelet mellan rörelsekapital och ledtider i en verksamhet. Påverkan på lönsamhet och kunder.
Läs mer »

Lagerstyrning Quick & Clever

2023-12-31 Online
Syftet med kursen ger dig kunskap om betydelsen av lager- och sortimentsstyrning. Hur lagerstyrning påverkar och påverkas av kunder, leverantörer och ekonomi.
Läs mer »

Produktionsstyrning

2023-12-31 Online
Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur Produktionsstyrning påverkar lönsamhet, kundvärden och kapitaleffektivitet. Grundläggande krav på planering och preparering.
Läs mer »

Kundkrediter och betalning

2023-12-31 Online
Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur kredithantering påverkar lönsamhet, kundrelationer och rörelsekapital.  Förutsättningar för att ge krediter.
Läs mer »

Styrning av försörjningskedjor

2023-12-31 Online
Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur försörjningskedjor påverkar lönsamhet, kundvärden och kapitaleffektivitet. Grundläggande krav för planering och affärsstrukturer.
Läs mer »

Affärsekonomi

2023-12-31 Online
Syftet med kursen är att ge dig kunskap om de viktigaste perspektiven för styrning av ett företags ekonomi eller för en företagskoncern.
Läs mer »