Lean Learnings: Are you afraid of push?

2017-02-14
Yes, push is a very scary place, but what is a push system and what does it mean to go a pull system?
Läs mer »

Nätverksträff hos IKEA DS Torsvik

2019-11-06 Jönköping
IKEA har inom ramen för sin ambitiösa hållbarhetsstrategi People and Planet Positive bestämt sig för att vara en del av lösningen i dagens och framtidens klimatutmaningar.
Läs mer »

Nätverksträff om Digital Logistik

2019-12-03 Malmö
Vad är digitaliserad logistik och transporthantering? På vilket sätt kan verktyg för detta kapa kostnader och öppna upp för nya sätt att bedriva handel?
Läs mer »

Plan-konferensen 2020

2020-04-20 Västerås
Västeråsregionen bubblar av spännande företag och under Plan-konferensen har du möjlighet att ta del av deras engagemang i produktion- och logistiklösningar av alla de slag. Vi ses 20-21 april på Steam Hotel i Västerås!
Läs mer »

”Varje – och då menar jag varje – förbättringsaktivitet bör handledas helst av närmaste chef”

2017-02-14
Läs mer »

Nätverksträff hos NSR

2019-09-24 Helsingborg
NSR ligger långt fram vad gäller returlogistik och vi har fått möjlighet att ta del av deras projekt, tömning ”On Demand”, som bygger på behovsanpassad tömning av avfall.
Läs mer »