CPIM part 1 (BSCM) certification review traning

2020-04-14 Gothenburg
This certification review training is focusing in helping the participant to cover the APICS Body Of Knowledge for the first CPIM certification test in the most efficient way possible.
Läs mer »

Nätverksträff hos Saab i Linköping

2020-04-15 Linköping
Plan region Mitt bjuder in till nätverksträff hos Saab Aeronautics i Linköping. Temat för studiebesöket är Model Based Definition (MBD).
Läs mer »

Plan-konferensen 2020

2020-04-20 Västerås
På grund av rådande läge, med en stor oro för ökad smittspridning av Covid-19 (coronaviruset) och där myndigheter avråder från större samlingar, har vi beslutat att flytta fram årets Plan-konferens till nästa vår. Vi återkommer med mer information längre f
Läs mer »

Lean i praktiken

2020-04-21 Stockholm
Tre dagar som ger en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och trygghet att praktiskt börja driva lean. Steg 1 och 2 i leancertifieringen.
Läs mer »

Gamification av Supply & Operations Management – The Fresh Connection

2020-05-07 Stockholm
The Fresh Connection är ett unikt datorbaserat företagsspel inom supply- och operations management och används globalt både inom universitetsutbildningar, internutbildningar på företag och för allmän utveckling av professionella medarbetare.
Läs mer »

Games Day – spel för leant och agilt förändringsarbete

2020-05-11 Göteborg
Träna för att kunna leda 15 nya spel och övningar i ditt förändringsarbete.
Läs mer »