CPIM part 2 certification review training

2020-03-03 Stockholm
This certification review training is focusing in helping the participant to cover the APICS Body of Knowledge for the second CPIM certification test in the most efficient way possible.
Läs mer »

Träning i att göra och coacha problemlösning

2020-03-10 Göteborg
Coachens förmåga är nyckeln för att utveckla kompetens i problemlösning och att nå nya utmaningar i verksamheten. Förmågan att coacha behöver alltså tränas. Kom med till en dag där du som ledare får lägga grunden för att bli den verkliga ”learnern”.
Läs mer »

Certified Supply Chain Professional – CSCP

2020-03-17 Göteborg
Programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan – från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka.
Läs mer »

FULLBOKAT! Toyota Transformation – Master Meeting med fabriksbesök

2020-03-19 Toyota i Mjölby
Lär på plats hos Toyota och möt Sam Nomura, sensein som coachade dem att förbättra kvaliteten med 80%.
Läs mer »

Nätverksträff Sälj- och verksamhetsplanering

2020-03-26 Malmö
Nätverksträffen syftar till att redovisa resultatet av undersökningen, beskriva ett case från en global leader (Gartner refererar till detta företag som världsledande inom S&OP), samt en beskrivning av hur en dag för en S&OP-planerare kan se ut.
Läs mer »

CPIM part 1 (BSCM) certification review traning

2020-04-14 Gothenburg
This certification review training is focusing in helping the participant to cover the APICS Body Of Knowledge for the first CPIM certification test in the most efficient way possible.
Läs mer »