Träning i att göra och coacha problemlösning

2020-09-08 Göteborg
Coachens förmåga är nyckeln för att utveckla kompetens i problemlösning och att nå nya utmaningar i verksamheten. Förmågan att coacha behöver alltså tränas. Kom med till en dag där du som ledare får lägga grunden för att bli den verkliga ”learnern”.
Läs mer »

Leanspelet – handledarutbildning

2020-09-21 Göteborg
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Lean Admin-spelet – handledarutbildning

2020-09-22 Göteborg
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Internationell certifiering i lean

2020-09-24 Stockholm
Tre intensiva dagar som ger dig djupare förståelse, inspiration och praktiska arbetssätt att ta med hem. För dig som vill ta steget från att lära om principer, metoder och verktyg till hur arbetssätten ska etableras och potentialerna realiseras.
Läs mer »

CPIM part 1 (BSCM) Online certifieringsutbildning

2020-09-29 5/10 kl 13:00-16:30 återkommande 7v. Virtuellt i Zoom.
Denna certifieringsöversikt utbildning fokuserar på att hjälpa deltagaren att täcka APICS Body Of Knowledge för det första CPIM-certifieringstestet på det mest effektiva sättet.
Läs mer »

CPIM part 2 Online/klassrum certifieringsutbildning

2020-10-06 12/10 kl 13:00-16:30 återkommande 8v. Virtuellt i Zoom.
Denna certifieringsöversikt utbildning fokuserar på att hjälpa deltagaren att täcka APICS Body Of Knowledge för det första CPIM-certifieringstestet på det mest effektiva sättet.
Läs mer »