Utbildningar inom logistik

Vi ger kunskapen för att skapa en flexibel logistik och produktion. Nyckeln till varaktig framgång och stabil lönsamhet stavas kompetens. Välkommen att ringa 08-24 12 90 om du vill diskutera vad som kan passa dig eller dina medarbetare.

Produktionslogistik - Grunder

Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden? Kursstart 3 oktober 2023.

Läs mer

Lagerstyrning

Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem. Kursstart 10 oktober 2023.

Läs mer

Produktionslogistik

CPIM-programmet, (Certified in Planning and Inventory Management)

CPIM 8.0 – Planerad kursstart 21 november i Göteborg

Övriga produktionslogistikutbildningar

Produktionslogistik – Grunder – Planerad kursstart 3 oktober i Stockholm

Produktionslogistik med Jan Olhager

Lagerstyrning – Planerad kursstart 10 oktober i Stockholm

Supply chain management

CSCP-programmet, Certified Supply Chain Professional

CSCP

Övriga supply chain management utbildningar

Sälj- & verksamhetsplanering – S&OP

Demand Driven Planner 

Forecasting & Demand Planning 

Cirkulär ekonomi

Grunderna i cirkulär ekonomi – materialflöden – Planerad kursstart 26 september, online

Cirkulär logistik – Planerad kursstart 7 november, online

Transportlogistik

CLTD-programmet, Certified in Logistics, Transportation and Distribution

CLTD

Spel och simuleringar

The Executive DDMRP Simulation Game

Gamification av Supply & Operations Management – The Fresh Connection