Utbildningar inom logistik

Vi ger kunskapen för att skapa en flexibel logistik och produktion. Nyckeln till varaktig framgång och stabil lönsamhet stavas kompetens. Välkommen att ringa 08-24 12 90 om du vill diskutera vad som kan passa dig eller dina medarbetare.

Certified Supply Chain Professional

Programmet som ger dig ett bevis på heltäckande kunskaper inom supply chain management. Kursstart är 13 oktober.

Läs mer

Sälj- och verksamhetsplanering

Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens beståndsdelar, förstå hinder och möjligheter med processen, samt få praktiska verktyg för att analysera behov och utveckla sin S&OP. Kursstart är 24 november.

Läs mer

Lagerstyrning

Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem. Kursstart är 1 december.

Läs mer

Produktionslogistik Grunder

Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.

Läs mer

CPIM-programmet, (Certified in Production and Inventory Management)

CPIM part 1

CPIM part 2

CSCP-programmet, Certified Supply Chain Professional

CSCP – Planerat kursdatum 13-15/10 + 3-5/11 i Göteborg.

CLTD-programmet, Certified in Logistics, Transportation and Distribution

CLTD

Övriga utbildningar inom produktionslogistik

Produktionslogistik Grunder – Planerat kursdatum 16-17/11 + 7-8/12 i Malmö.

Lagerstyrning – Planerat kursdatum 1-2/12 i Stockholm.

Sälj- & verksamhetsplanering – S&OP – Planerat kursdatum 24/11 i Göteborg.

Gamification av Supply & Operations Management – The Fresh Connection

Demand Driven Planner 

Forecasting & Demand Planning 

Produktionslogistik Intro