Utbildningar inom logistik

Vi ger kunskapen för att skapa en flexibel logistik och produktion. Nyckeln till varaktig framgång och stabil lönsamhet stavas kompetens. Välkommen att ringa 08-24 12 90 om du vill diskutera vad som kan passa dig eller dina medarbetare.

CPIM part 1 (BSCM)

Kursen utgör grunden för CPIM (Certified in Production and Inventory Management). Kursstart 1 februari 2022.

Läs mer

Grunderna i cirkulär ekonomi – materialflöden

Cirkulär ekonomi ses som ett sätt att skapa ett mer hållbart företagande både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Kursstart 2 februari 2022.

Läs mer

Forecasting & Demand Planning (F&DP)

Allteftersom försörjningskedjor blir mer komplexa så ökar kravet på korrekta prognoser. Kursstart 13 mars 2022.

Läs mer

Sälj- och verksamhetsplanering S&OP

Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens beståndsdelar. Kursstart 21 april 2022.

Läs mer

Produktionslogistik – Grunder

Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden. Kursstart 9 maj 2022.

Läs mer

CPIM-programmet, (Certified in Production and Inventory Management)

CPIM part 1 – Planerad kursstart 1 februari 2022 i Stockholm.

CPIM part 2

CSCP-programmet, Certified Supply Chain Professional

CSCP

CLTD-programmet, Certified in Logistics, Transportation and Distribution

CLTD

Övriga utbildningar inom produktionslogistik

The Executive DDMRP Simulation Game

Produktionslogistik – Grunder – Planerad kursstart 9 maj 2022, online.

Produktionslogistik med Jan Olhager

Lagerstyrning

Sälj- & verksamhetsplanering – S&OP – Planerad kursstart 21 april 2022 i Göteborg.

Grunderna i cirkulär ekonomi – materialflöden – Planerad kursstart 2 februari 2022, online.

Gamification av Supply & Operations Management – The Fresh Connection

Demand Driven Planner 

Forecasting & Demand Planning – Planerad kursstart 15 mars 2022 i Stockholm.

Produktionslogistik Intro