Utbildningar inom logistik

Vi ger kunskapen för att skapa en flexibel logistik och produktion. Nyckeln till varaktig framgång och stabil lönsamhet stavas kompetens. Välkommen att ringa 08-24 12 90 om du vill diskutera vad som kan passa dig eller dina medarbetare.

CPIM part 1 (BSCM)

CPIM är en bred utbildning inom Operations Management utvecklad för yrkesverksamma som vill utöka och få kvitto på sin kunskap inom: Produktionsstyrning, Lagerstyrning, SCM, Planering, Efterfrågehantering, Kvalitetsstyrning och Produktionsstrategi.

Läs mer

CPIM part 2

CPIM är en bred utbildning inom Operations Management utvecklad för yrkesverksamma som vill utöka och få kvitto på sin kunskap inom: Produktionsstyrning, Lagerstyrning, SCM, Planering, Efterfrågehantering, Kvalitetsstyrning och Produktionsstrategi.

Läs mer

Certified Supply Chain Professional

Programmet som ger dig ett bevis på heltäckande kunskaper inom supply chain management. Kursstart är 13 oktober.

Läs mer

Sälj- och verksamhetsplanering

Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens beståndsdelar, förstå hinder och möjligheter med processen, samt få praktiska verktyg för att analysera behov och utveckla sin S&OP. Kursstart är 24 november.

Läs mer

Lagerstyrning

Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem. Kursstart är 1 december.

Läs mer

Produktionslogistik Grunder

Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.

Läs mer

CPIM-programmet, (Certified in Production and Inventory Management)

CPIM part 1 – 29/9 fysiskt i Stockholm. 5/10 kl 13:00-16:30 återkommande 7v, virtuellt i Zoom.

CPIM part 2 – 6-7/10 fysiskt i Stockholm. 12/10 kl 13:00-16:30 återkommande 8v, virtuellt i Zoom.

CSCP-programmet, Certified Supply Chain Professional

CSCP – Planerat kursdatum 13-15/10 + 3-5/11 i Göteborg.

CLTD-programmet, Certified in Logistics, Transportation and Distribution

CLTD

Övriga utbildningar inom produktionslogistik

Produktionslogistik Grunder – Planerat kursdatum 16-17/11 + 7-8/12 i Malmö.

Lagerstyrning – Planerat kursdatum 1-2/12 i Stockholm.

Sälj- & verksamhetsplanering – S&OP – Planerat kursdatum 24/11 i Göteborg.

Gamification av Supply & Operations Management – The Fresh Connection

Demand Driven Planner 

Forecasting & Demand Planning 

Produktionslogistik Intro