13/8, 27/8 & 17/9 2024

Online

Forecasting & Demand Planning (F&DP)

Allteftersom försörjningskedjor blir mer komplexa så ökar kravet på korrekta prognoser. Behovet av prediktiv analys och kompetens inom prognos- och efterfrågeplanering är stort. Genom nya tekniker och verktyg inom Data Science så både växer och utvecklas området också i mycket snabb takt. Förmågan att förstå inte bara den framtida efterfrågan utan också vilken osäkerhet den har och vilka faktorer som påverkar den är mycket värdefull för framtidens framgångsrika företag.

Kursen Forecasting & Demand Planning ger en grundläggande förståelse för processer och tekniker inom efterfrågeplanering, prognostisering och Sälj- och verksamhetsplanering.  Den säkerhetsställer att ert företag och du som medarbetare kan få era verktyg och processer att bidra på ett maximalt effektivt sätt.

Kursen möjliggör och är också testförberedande för certifiering som CPF (Certified Professional Forecaster).  CPF testen och certifikat utfärdas och organiseras av Institute of Business Forecasting & Planning.

Antal dagar och pris

Pris (antal dagar före start)
Medlem 14 000 kr
Ej medlem 15 500 kr

Som Plan-medlem får du 1500 kr i medlemsrabatt.

Alla priser exkl. moms.

Förkunskaper

Minst utbildning på gymnasienivå inom program som ger behörighet till högskola eller annan liknande utbildning t ex IHM.

Kursmaterial

Kursen genomförs på engelska och kursmaterialet är på engelska. Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Omfattning

3 dagar

13/8, 27/8 & 17/9, online

Målgrupp

 • Yrkesverksamma inom Prognosarbete, Demand Management, Sälj och verksamhetsplanering och Supply Chain Management.
 • Demand Planning Manager, Demand Planner, Supply Chain Manager, Forecasting Analyst, Forecasting Manager, Inventory Manager, Master Scheduler, S&OP Professional.
 • Marketing Manager, Sales Manager, Product Manager, Supply chain och ERP-konsulter.

Kursinnehåll

 • Fundamentals of Demand Planning & Forecasting.
 • People, Processes and Technology. Learn how to structure a demand planning process to get the best results or how the forecasting process impacts forecast accuracy and how to gain forecast buy in/acceptance within the organization.
 • The Demand Planning & Forecasting Process.
 • Learn what the bullwhip effect is, its effect on forecasting & planning, and how to prevent this from happening or about the key drivers and the considerations in operations planning and supply chain management.
 • Collaborative Processes.
 • Learn how to design an optimal S&OP process and manage it effectively. Learn the basics of Collaborative Planning, Forecasting & Replenishemenet, its success factors and challenges.
 • Data Management, Planning & Forecasting errors and measurement metrics.
 • Learn how to define and locate important data for your forecasting effort or how to cleanse data and deal with data outliers, missing data, promotional effects, events, unit of measure mismatches, seasonal and trend effects.
 • Forecasting Models: Time Series Methods.
 • Learn the fundamental differences between time series forecasting and cause and effect/regression models or how to evaluate accuracy in selecting your forecasting model.
 • Cause & Effect / Regression Models for Forecasting.
 • Learn the benefits of cause and effect models as well as when and how to use them.
 • New Product Forecasting & Planning.
 • Learn what to expect when developing and forecasting for new products & services and what models are available to forecast new products and how to use them in combination, e.g. cause and effect model and diffusion model.
 • Demand Planning & Forecasting Software Systems.
 • Learn what attributes to look for in a forecasting software/ system that is best for you and how to determine the need for a forecasting & demand planning application.
 • Learn the basics of running an effective review meeting, how to structure an appropriate agenda, and how to prepare the most effective presentation materials or how to more effectively communicate with different levels of management and professionals and managers in different functional areas of the company.

Kursupplägg

Kursen är en tre dagars kurs totalt på 24 h utbildningstimmar. Huvudinstruktör är en internationellt erfaren kursledare. Kursmaterial och framförande är genomgående på engelska.

Lärandemetoden bygger på föreläsningar, diskussioner, praktiska övningsexempel genom egna Excelmodeller och live-demos med kommersiellt expertsystem. Eleverna anmodas att medtaga egen laptop.

Läromedel

 • Som kurslitteratur används delar av den officiella kursboken som ligger till grund för IBF’s  certfieringsprogram CPF: Fundamentals of Demand Planning & Forecasting, Chaman L. Jain, 2017, ISBN978-0-983941323.
 • Ordlistor, övningstester.
 • Workshop med demonstrationer och hands-on övningar på olika prognosmodeller i Excel.
 • Live Demo på olika expertmetoder genom demonstration i ett kommersiellt prognossystem.

Kursintyg och certifiering

Efter deltagande i kursen erhålls ett kursintyg. Efter kursen kan man frivilligt fortsätta vidare genom att försöka nå CPF certifiering. Man behöver klara behörighetskraven och klara tre olika tester.

 • Testerna görs online.
 • Test1: 150 Multiple choice frågor.
 • Test2: 125 Multiple choice frågor.
 • Test3: 100 Multiple choice frågor.

Länk till information om certifieringen hittar du här: https://ibf.org/business-analytics-certification#cert__levels

Behörighetskrav
Någon form av eftergymnasial utbildning på kandidatnivå eller minste två års arbetslivserfarenhet inom prognostisering och planering.

Anmälan och fakturabetalning - Forecasting & Demand Planning

Steg 1 av 2