Intern och skräddarsydd utbildning

Vi anpassar insatsen efter era mål.

Är ni flera inom organisationen som har behov av kompetensutveckling? Då finns det många fördelar med en intern utbildningsinsats.

Vid interna eller skräddarsydda insatser kan de mest angelägna ämnesområdena och frågeställningarna prioriteras. Att fylla på med ny kunskap med utgångspunkt från er situation gör att ni själva kan driva utvecklingsarbetet. Vi kan välja lärare med erfarenheter som passar era förutsättningar. Ni kan öppet föra diskussioner utan att behöva tänka på externa deltagare. Flexibiliteten att kunna genomföra insatsen vid de tillfällen som passar er bäst är ofta avgörande för att alla personer som berörs ska kunna delta. Interna utbildningar blir dessutom nästan alltid mer kostnadseffektiva än öppna kurser.

Själva anpassningen kan vara mer eller mindre omfattande. Vanligtvis kan vi enkelt och effektivt resonera oss fram till en lämplig insats, baserat på era mål och Plans ordinarie utbildningsutbud. Vid behov genomförs en djupare analys tillsammans med er för att kartlägga utbildningsbehovet. Grunden är dels vilka förkunskaper som finns och dels vilka mål som ska uppnås med utbildningen. Utbildningen kan genomföras hos er eller på annan plats.

Resultatet av insatsen kan följas upp på flera sätt. Det vanligaste är att använda beprövade verktyg som fokuserar deltagarnas upplevelse av insatsens affärsmässiga värde, de nya kunskapernas tillämpbarhet och inverkan på den personliga utvecklingen. Denna typ av utvärdering brukar visa att gruppens upplevelse av att få arbetssätten belysta med nya perspektiv och kunskaper, skapar motivation att förändra för att nå ett bättre helhetsresultat.

Kontakta Pär Bergstedt, 072-284 76 04 och diskutera vilken utbildningsform som passar bäst till just ert företag.

Tillbaka till våra logistikutbildningar