2021-04-19

Online

Produktionslogistik med Jan Olhager

Kursen ger en helhetssyn på produktionslogistiken och förklarar strategi, struktur, planering och styrning samt utveckling av försörjningskedjor. Kursen vänder sig till alla med ansvar för hela eller delar av försörjningskedjan.

Kursbeskrivning

En systematisk genomgång av principer och metoder som används inom produktionslogistik med förståelse för hur planeringsnivåerna hänger ihop. Kursen genomförs på svenska, med ett svenskt kursmaterial i form av korta beskrivande texter med tillhörande bilder. Deltagarna lär sig vedertagna begrepp och får en gemensam terminologi. Enklare övningar används för att illustrera beräkningsmetoder och tillvägagångssätt. Kursen baseras på boken ”Supply Chain Management – produktion och logistik i försörjningskedjor” (Studentlitteratur, 2019) av Jan Olhager. I kursen ingår två tillfällen till individuell diskussion/frågestund online med Jan Olhager.

Antal dagar och pris

Pris (antal dagar före start)
31-90 innan kursstart
19 000 kr
0-30 innan kursstart
20 000 kr

Som Plan-medlem får du 500 kr i medlemsrabatt. Alla priser exkl. moms.

Förkunskaper

Några års praktisk erfarenhet av planering/styrning av produktion eller logistik, gärna i kombination med högskolestudier inom produktion och logistik.

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska med svenskt material. Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Omfattning

Nästa kursstart

Inga fastställda kursstarter just nu.
Anmäl intresse till info@plan.se

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren ha översiktlig kunskap om

  • Mål och strategi med produktionslogistik
  • Begrepp och samband inom produktionslogistik
  • Struktur: inköp och leverantörer, produktion, distribution och kunder samt transporter
  • Produktegenskaper som påverkar prognoser och planering
  • Planering och styrning på lång och kort sikt: efterfrågeplanering, sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, lagerstyrning, materialplanering, kapacitetsplanering, detaljplanering, inköpsplanering
  • Utveckling av försörjningskedjor: TPS, lean och förbättringsåtgärder

Målgrupp

  • Alla som aktivt arbetar med planering och styrning av inköp, produktion och distribution.
  • Chefer inom planering, produktion och logistik, verksamhetsutvecklare, konsulter och systemutvecklare.
  • Kursen passar bra för dem som vill uppdatera eller vidareutveckla sin kompetens inom området och är en bra förberedelse för den som vill gå vidare med internationella certifieringskurser, såsom APICS CPIM.

Lärare

Jan Olhager är professor i strategisk produktionslogistik vid Lunds universitet. Han har publicerat många artiklar och ett flertal böcker inom området och är certifierad enligt APICS CPIM-Fellow och APICS Master CPIM Instructor.

Kursintyg

  • Erhålls vid minst 75 procent deltagande.

Kursinnehåll (6 sessioner á 4 timmar)

Session 1

Vad är en försörjningskedja? Mål och strategi. Grundläggande begrepp: ekonomi, lager, ledtid, lageromsättningshastighet, …. Försörjningskedjans struktur: inköp, produktion, distribution och transporter.

Session 2

Produktegenskaper som påverkar prognoser och planering: produktlivscykel, kundorderpunkt, Material- och informationsflöden. Efterfrågeplanering: prognoser och kundorder.

Session 3

Sälj- och verksamhetsplanering inklusive resursplanering. Huvudplanering inklusive grov kapacitetsplanering. Huvudplanering vid olika kundorderpunkter.

Session 4

Lagerstyrning: orderkvantiteter, säkerhetslager, lagerstyrningssystem, kanban. Materialplanering: MRP.

Session 5

Kapacitetsplanering: kapacitetsbehovsplanering, cyklisk produktion, TOC – flaskhalsstyrning. Kapacitet, beläggning och OEE. Detaljplanering: taktbaserad kontra traditionell.

Session 6

Inköpsplanering och leverantörsrelationer. Produktionslogistisk utveckling: TPS, lean och förbättringsmetoder. Sammanfattning.