2024-09-24

Göteborg

Sälj- och verksamhetsplanering

Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens beståndsdelar, förstå hinder och möjligheter med processen, samt få praktiska verktyg för att analysera behov och utveckla sin S&OP.

Kursbeskrivning

Sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) kan definieras som en process på företagets ledningsnivå som innefattar att utarbeta och fastställa övergripande planer för försäljnings- och produktionsverksamheten. Processen syftar till att åstadkomma balans mellan tillgångar och efterfrågan så att företagets effektivitet och konkurrensförmåga främjas. För att åstadkomma detta syftar den också till att samordna de mål och planer som olika avdelningar och funktioner arbetar mot och att samordna alla de aktiviteter i företaget som påverkar eller berörs av materialflöden och resursutnyttjande.

Antal dagar och pris

Pris (antal dagar före start)
Medlem 6000 kr
Ej medlem 7500 kr

Som Plan-medlem får du 1500 kr i medlemsrabatt.

Alla priser exkl. moms.

Förkunskaper

Kursen är en utmärkt introduktion för dig som inte tidigare jobbat med S&OP, men också för dig som är ansvarig för S&OP och vill få tips och råd för att utveckla processen så den passar ditt företags behov och utmaningar.

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska. Övningshäfte delas ut första kursdagen.

Kursmaterial, lunch och fika ingår i kursavgiften.

Resor och logi ingår ej.

Omfattning

1 dag

Nästa kursstart är 24 september i Göteborg.

 

Kursmål

Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens beståndsdelar, förstå hinder och möjligheter med processen, samt få praktiska verktyg för att analysera behov och utveckla sin S&OP.

Kursinnehåll

Syftet med S&OP-processen och dess delar.

  • Olika faser och mognadsnivåer av S&OP-processen
  • Organisering av S&OP-processen
  • IT och mätetal i S&OP-processen
  • S&OP-processens gränsytor och samband med andra processer (bl.a. affärsplanering, budgetering, huvudplanering)
  • Att analysera potential och behov av S&OP
  • Att ta fram ’road-map’ för S&OP-utveckling
  • Att implementera och etablera S&OP-processen i organisation
  • Vanliga hinder och fallgropar för lyckat S&OP-arbete

 

Kursintyg

  • Erhålls vid minst 100 procent deltagande.

Anmälan och fakturabetalning - Sälj- och verksamhetsplanering

Steg 1 av 2