Demand Driven Planner (DDP)

Upplever ni att ni har ganska höga lagernivåer men ändå alldeles för många bristsituationer. Att ni hela tiden prioriterar ordrar för att uppfylla era planer men det är alltid någonting annat som egentligen behövds. Att det antingen finns jättestora behov vid efterfråge- och planeringstidsgränsen eller också inga behov alls.

Plan erbjuder nu en introduktion till principer och verktyg som ingår i metodiken Demand Driven Materials Requirement Planning (DDMRP). Namnet kan tyckas lite märkligt då metodiken till stor del handlar om att INTE använda MRP i strikt mening för planering av flernivås-försörjningskedjor just för att undvika många av de problem som MRP-metodiken tyvärr kan ge upphov till.

Men MRP är ursprungligen en metodik framtagen för tillverkande företag. Den kan ge stora möjligheter om man som ansvarig för en planeringsnivå i försörjningskedjan kan frysa/fixera sina planer över en längre period och sedan utifrån denna frysta/fixerade plan härleda material och kapacitetsbehov på lägre nivåer. Stora effektivitetsvinster kan uppnås. Men vem kan frysa sina planer i dagens konkurrensutsatta och volatila miljö.

Problemet idag är att ingen kan frysa sina tillverknings- och försörjningsplaner i nästan någon horisont alls. Den ganska hårda koppling som MRP metodiken skapar mellan olika material- och lagernivåer, där man egentligen skulle behövt frikoppling, blir ett hinder istället för en möjlighet. MRP skapar starka kopplingar mot påhittade men väldigt exakta datum, vilket gör att man hela tiden prioriterar fel saker. Och att prioriteringarna mot väldigt exakta men felaktiga datum i sig bara gör saker värre på ett ytterst komplext sätt i en förlängda försörjningskedjan.

Det är i den här miljön metodiken för Demand Driven Planning har växt fram med ett antal grundläggande principer och arbetssätt. Använd lager och frikopplingspunkter strategiskt. Tillåt lite högre målnivåer för lager (som buffert) men använd denna tillgång på ett aktivt och systematiskt sätt. Det blir typiskt ändå inte mer lager än dagens MRP-baserade, självsvängande försörjningskedjor lyckas skapa i praktisk materialbindning ändå. Exekvera, dvs frisläpp, förslag till ordrar baserad på verkligt aktuellt läge och baserad på verklig förbrukning. Använd visuella metoder för prioritering av verkliga behov inte mot MRP-baserade datum. Demand Driven Planning har en kärna som är robust och har klar tillämpbarhet för många av de utmaningar som dagens försörjningskedjor upplever och som kan karaktäriseras som Volatila, Osäkra, Komplexa och Svårtydbara. På engelska VOCA (Volatile, Uncertainty, Complexity and Ambiguity).

DDP utbildningen ger en introduktion till DDMRP och är en idealisk start på förändringen mot att bli en efterfrågedriven verksamhet eftersom kursen beskriver kärnan i en efterfrågedriven verksamhetsmodell

Kursen hålls på engelska av certifierade instruktörer som är auktoriserade av Demand Driven Instute. För denna kurs samarbetar Plan med Catena Strategies och Christoph Lenhartz som arbetat med DD-MRP redan från starten.

Nedan beskrivs kursen och innehåll på engelska.

 

Antal dagar och pris

Pris (antal dagar före start)
31-89 14 000 kr, 1400EURO
0-30 16 000 kr, 1600 EURO

Alla priser exkl. moms.Som Plan-medlem får du 500 kr i medlemsrabatt.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet av materialadministration, planering och supply-chain. Grundläggande förståelse av MRP.

Kursmaterial

Kursen genomförs på engelska.

Kursmaterial, lunch och fika ingår i kursavgiften.

Resor och logi ingår ej.

Omfattnig

2 dagar

Inga fastställda kursstarter just nu.
Anmäl intresse till info@plan.se

 

Benefits

Two days of intensive learning through lectures, exercises and class discussion will provide you with the following understanding, knowledge and skills:

 • Understand why planning as it is done today just doesn’t work and how to fix it without reengineering the entire company.
 • Know how to deal with an unpredictable market where demand is dynamic and creating a planning and execution environment that manufacturing can successfully follow while lowering your internal costs.
 • Create a lead time and service level advantage over your competitors by understanding the key elements of reducing lead time.
 • Leverage inventory in ways not understood prior which go beyond just simply placing stocks everywhere, turn inventory into a strategic tool.
 • Improve conventional Sales and Operations Planning to allow true alignment between customer demand and operations capabilities and resources.
 • Learn about how those firms that are a pioneer in DDMRP are just simply better than their competitors in supply chain performance.
 • Be able to design the core of a Demand Driven Operating Model for your company.

DDP Program Overview

The DDP Program is comprised of 13 modules delivered over 2 days.

We offer additional elements on implementation and change management, a simulation and a review session as an optional third day.

 • Module 1: Planning in the Modern World – the materials challenge in the 21st Century
  • The MRP Revolution
  • Evidence of a problem
  • The “New Normal”
 • Module 2: The Importance of Flow
  • Plossl’s First Law of Supply Chain Management: the benefits of flow
  • Flow’s importance in industry
  • Disruptions ot flow: variability and the bullwhip effect
 • Module 3: Unlocking a Solution – Decoupling
  • Mitigating variability by decoupling and buffering
  • Gaining time for a better signal
 • Module 4: Becoming Demand Driven
  • What is behind the conflict of “MRP versus Lean”
  • What “Demand Driven” really means
  • The Demand Driven Operating Model and Demand Driven MRP
 • Module 5: Strategic Inventory Positioning
  • Six factors for strategic inventory positioning
  • Decoupled Lead Time and the matrix bill of material
 • Module 6: Distribution Network Positioning
  • Unique distribution positioning factors and positioning across supply chains
  • Compare and contrast demand driven to push and promote
 • Module 7: Buffer Profiles and Levels
  • Buffer profiles and zones
  • Calculating buffer levels
 • Module 8: Dynamic Adjustments
  • Recalculated, planned, and manual adjustments
  • Factors for planned adjustment factors
 • Module 9: Demand Driven Planning
  • DDMRP planning process with the Net Flow Equation
  • Supply order generation for stocked and non-stocked items
  • DDDRP supply order generation considerations
  • Decoupled Explosion
  • Manage coverage optimization and constraints with Prioritized Share
 • Module 10: Highly Visible and Collaborative Execution
  • Challenging priority by due date
  • Buffer status alerts, synchronization, and lead time alerts
  • Execution collaboration
 • Module 11: DDMRP and the Operational Environment
  • DDMRP strategic buffer criteria
  • Comparing DDMRP with safety stock and order point
  • Connections between DDMRP and scheduling; DDMRP and WIP priority management
  • Compare and contrast MRP, Lean and DDMRP
 • Module 12: Demand Driven Sales and Operations Planning (DDS&OP)
  • Analytics for Master Settings changes and model improvement
  • DDS&OP protection for critical strategic impacts
  • The big picture: the Demand Driven Adaptive Enterprise
 • Module 13: Program Summary
  • Expected benefits
  • Getting started with DDMRP
  • Preparing for certification

Certify your knowledge and become a Demand Driven Planner Professional (DDPP)

The DDP program is the official preparation course for DDI’s DDPP exam. Upon successful completion of that exam participants receive a DDPP certificate and may place ”DDPP” in their professional title. The 50-question exam is completed online through DDI’s online testing system after course completion. You can schedule a testing session that meets your personal schedule.

Who should attend?

The DDP training provides knowledge and capabilities to understand and apply DDMRP concepts in supply chain management from procurement to production and operations, inventory management, logistics, distribution, wholesale and retail.
It is especially suitable for supply chain professionals:

 • Supply chain, operations and demand planners and schedulers
 • Managers for production, supply chain, logistics, operations
 • DDMRP implementers
 • Sales and operations planning professionals
 • SCM consultants
 • IT architects in SCM

Taking full advantage of the DDMRP methodology throughout the organization requires full support from management including finance and sales. Therefore, we highly recommend that senior managers attend this training.