Gamification av Supply & Operations Management – The Fresh Connection

The Fresh Connection är ett unikt datorbaserat företagsspel inom supply- och operations management och används globalt både inom universitetsutbildningar, internutbildningar på företag och för allmän utveckling av professionella medarbetare. Det datorsimulerade spelet ger en direkt koppling mellan teoretisk kunskap och praktiskt beslutsfattande och genomförande. 

Då man spelar i ett lag om fyra personer (företagets ledningsgrupp) så övas man också i gruppdynamik, tvärfunktionellt samarbete och konsensusbaserat beslutsfattande. I spelet är det också tydligt med nödvändigheten av en övergripande strategi och med taktiska beslut som är i överstämmelse med strategin för att nå optimala resultat.

Spelet spelas i ett antal rundor där man förbereder sitt företag med ett antal beslut eller initiativ inför den kommande respektive simuleringsrunda. Alla beslut har kostnader och konsekvenser precis som i verkligheten. Man får god tid på sig att analysera situationen utifrån en stor mängd data, KPI:er och finansiella resultat. Efter att förändringar, beslut och investeringar är införda och låsta så simuleras företagets utveckling och resultat i en datorsimulering som sträcker sig 6 månader framåt i tiden. Efter detta får man ut nya data, resultat och KPI:er. Man skall som speldeltagare försöka optimera de områden som man är ansvarig för men den övergripande målsättningen är att optimera avkastningen på använt eller investerat kapital för företaget som helhet.

Vanligtvis spelar man 3 och upp till max 5 rundor på en utbildningsdag. Stor andel av tiden går, precis som i verkligheten, åt till att analysera utfallen av de beslut man har tagit och försöka hitta nya beslut som kan optimera prestationen inför varje ny runda. Under spelets gång sker också olika händelser, utmaningar och utvecklingsmöjligheter som man skall ta ställning till som ett lag (ledningsgrupp).

I ett lag är man typiskt 4 deltagare: Försäljningschef, Produktionschef, Logistikchef och Inköpschef. Respektive roll ansvarar för vissa beslutsområden såsom t ex kundsegmentering, avtal, sortiment, kvalitetskontroller, hållbarhetstid, antal resurser och scheman, orderstorlekar, säkerhetslagernivåer, leverantörer och ledtider, för att nämna några. Utmaningen är att identifiera en strategi och genomföra denna så konsekvent som möjligt som ett koordinerat och samstämt lag för att vända de dåliga resultaten.

Spelet ger en mycket verklighetsnära upplevelse av den komplexa analys- och beslutssituation som man har i ett riktigt företag när man genom olika förbättringsinitiativ på lokala områden skall kunna skörda effekter på den nedersta raden. Genom att spelet möjliggör praktisk tillämpning av teoretisk kunskap där det är helheten som behöver optimeras, vilket kräver tvärfunktionellt samarbete mellan olika roller, så är det också en mycket bra teambuilding övning.

Kursen passar utmärkt för t ex ett supply chain planerings-team men lika bra för andra tvärfunktionella representanter från supply chain och operations t ex så kan det vara en team-byggande workshop för en ledningsgrupp.

Logistikföreningen Plan är partner och distributör av The Fresh Connection: The Ultimate Value Chain Experience

Plan genomför spelet som en heldags workshop där upp till 5 stycken 4-mannalag kan delta samtidigt. Lagen tävlar då framförallt mot sig själva i att hitta förbättringar för det egna företaget men man tävlar också mot de andra lagen i att skapa den största resultatförbättringen avseende avkastning på investerat kapital.

Deltagande i Plans workshop ger möjlighet att delta i kvalificeringsrundor för ”The global Challenge” utan extra kostnad under våren. Global Challenge är en öppen internationell lagtävling baserad på The Fresh Connection. Finalen för 2020 går 19-20 november i Amsterdam. Mer info, länk till PDF.

Spelet passar också utmärkt som en företagsintern aktivitet. Vid företagsanpassade spel så kan mer fokuserade scenarion spelas som tex fokus på S&OP/IBP, SC risk-hantering, SC nätverksanalys eller koldioxidsfotavtryck. Kontakta Plan för mer information.

Pris: 23.000 SEK för en grupp på 4 personer från ett företag. 6.500 SEK för en individuell deltagare. Individuella deltagare kan endast delta om ytterligare anmäler sig så att man får ihop ett mixat lag på 4 personer. Individuella deltagare är därmed inte uteslutna från utbildningen men kan tyvärr inte garanteras deltagande på utbildningen.

Deltagarna förväntas ta med egen lap-top till utbildningen med fungerande nätverkskoppling och WiFi.