1-2/10 2024

Stockholm

Lagerstyrning

Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem.

Kursbeskrivning

Sättet att styra materialflöden och lager är avgörande för företagets leveransförmåga och för flödenas kapitalbindning. Det påverkar också kapacitetsutnyttjandet, kostnader för de operativa flödena och värdeförädlingen. Lagerstyrning påverkar följaktligen både kostnader, intäkter och kapitalbindning, dvs alla de element som utgör basen för ett företags räntabilitet.

Att styra lager och materialflöden är i sig inte särskilt avancerat. Om man emellertid ställer kraven att det skall ske på ett så att flödena och lagren blir så resurs- och kapitalbindningssnåla som möjligt och samtidigt kunna leva upp till den leveransförmåga som är nödvändig för att lönsamt och framgångsrikt kunna konkurrera på marknaden är det inte en trivial uppgift. Då krävs det både kunskap, förståelse och erfarenhet för att lyckas.

Antal dagar och pris

Pris
Medlem 9000 kr
Ej medlem 10500 kr

Som Plan-medlem får du 1500 kr i medlemsrabatt.

Alla priser exkl. moms.

Förkunskaper

Grundläggande teoretiska kunskaper eller praktisk erfarenhet av lagerstyrning.

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska. Övningshäfte delas ut första kursdagen.

Kursmaterial, lunch och fika ingår i kursavgiften.

Resor och logi ingår ej.

Omfattning

2 dagar

Nästa kursstart 1-2 oktober i Stockholm

Kursmål

Syftet med den här kursen är att deltagarna ska få den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem. Det är också att förmedla lärdomar som erhållits i olika företag. En målsättning är dessutom att skapa förutsättningar för att deltagarna effektivare ska kunna använda företagets affärssystem.

Kursinnehåll

I kursen presenteras i industrin vanligt använda teorier och metoder inklusive dess egenskaper och användningsområden.  Kursen består av följande huvudmoment:

 • Lagrets roll och funktion i materialflödet
 • Effektivitetsmått och nyckeltal
 • Grundläggande lagerstyrningsprinciper
 • Val och användning av olika lagerstyrningssystem
 • Kanban och andra visuella lagerstyrningsmetoder
 • Prognostisering för lagerstyrning
 • Ledtider och ledtidsvariation
 • Anskaffningsstrategier
 • Bestämning av orderkvantiteter
 • Bestämning av säkerhetslager
 • Lagerstyrning i försörjningskedjor

Kursintyg

 • Erhålls vid minst 75 procent deltagande.

Anmälan och fakturabetalning - Lagerstyrning

Steg 1 av 2