CLTD – Certified in Logistics, Transportation and Distribution

CLTD ger den kunskap som krävs för att möta dagens och morgondagens utmaningar i försörjningskedjan.

Kursbeskrivning

Att försörja kunder och marknader med fysiska varor blir allt mer utmanande. Globala och komplexa försörjningskedjor kombineras med mycket höga krav på tillgänglighet och service från kundernas sida. Samtidigt skall orderuppfyllelseprocessen hanteras genom många samtidiga kanaler. CLTD ger den kunskap som krävs för att möta dagens och morgondagens utmaningar i försörjningskedjan.

CLTD ger dig följande:

Grundläggande kunskap inom logistik, transport och distribution
– Vidgar dina vyer inom logistikområdet och ger dig redskap att föra in nya idéer i din organisation
– Uppdaterar dig om trender och utveckling inom den globala logistiken
– Förser dig med verktyg som krävs för att reducera kostnader och öka kundtillfredsställelse

Antal dagar och pris

Pris (antal dagar före start)
>90 37 000 kr
0-89 41 000 kr

Som Plan-medlem får du 500 kr i medlemsrabatt.

APICS certifieringstest bokas separat här.
Testavgiften ingår inte i kursavgiften.

Alla priser exkl. moms.

Förkunskaper

För att bli CLTD-certifierad krävs att du uppfyller något av följande krav:

– Tre års relevant yrkeserfarenhet eller
– Ingenjörsexamen på högskolenivå eller
– Någon av följande: CSCP, CPIM, CIRM, SCOR-P

Det är APICS som gör bedömningen om du uppfyller kraven. Läs mer på http://www.apics.org/credentials-education/credentials/cltd

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska men inom kursen ingår kursmaterial och kompendier på engelska som deltagarna skall tillgodogöra sig inför kursdagarna. Deltagarna förväntas använda datorstöd för uppföljning av egna framsteg i ett Learning Management System.

Kursmaterial, lunch och fika ingår i kursavgiften.

Resor och logi ingår ej.

Omfattnig

3 + 3 dagar

Nästa kursstart

Inga fastställda kursstarter just nu.
Anmäl intresse till info@plan.se

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha kunskaper som syftar till att:

 • Grundläggande kunskap inom logistik, transport och distribution
 • Vidgar dina vyer inom logistikområdet och ger dig redskap att föra in nya idéer i din organisation
 • Uppdaterar dig om trender och utveckling inom den globala logistiken
 • Förser dig med verktyg som krävs för att reducera kostnader och öka kundtillfredsställelse

Målgrupp

 • Logistikchefer
 • Logistikplanerare/ specialister
 • Transportplanerare
 • Distributionschefer
 • Sourcingansvariga
 • Lagerchefer
 • Tull- och fraktansvariga
 • Supply Chain-ansvariga

Kursinnehåll

CLTD består av åtta moduler med en avslutande test/certifiering som återspeglar väsentliga områden inom logistik, transport och distribution.

 • Modul 1: Översikt över Logistik och SCM
 • Modul 2: Efterfråge-administration och Kapacitetsplanering
 • Modul 3: Orderadministration
 • Modul 4: Lagerstyrning och Warehouse Management
 • Modul 5: Transporter
 • Modul 6: Aspekter på global logistik
 • Modul 7: Design av Logistiknätverk
 • Modul 8: Returlogistik och hållbara processer

Kursintyg

 • Erhålls vid minst 75 procent deltagande.
 • Ett poängsatt intyg med testresultat samt ett certifikat i Certified in Logistics, Transportation and Distribution från APICS erhålls när man klarar det frivilliga APICS-testet (på engelska). APICS certifieringstest bokas separat här, testavgiften ingår ej i kursavgiften.