19-21/11 + 3-5/12, 2024

Göteborg

CPIM 8.0

Denna utbildning är en del av ett större utbildningsprogram inom Operations- och Supply Chain Management som utgör grunden för CPIM (Certified in Planning and Inventory Management). CPIM introducerades 1973 i USA, startade i Sverige 1990, och i hela världen finns över 107 000 certifierade individer. CPIM 8.0 lanserades 2023. Bakom programmet står The Association for Supply Chain Management (ASCM). ASCM är en av de största ideella föreningarna inom Supply Chain, ASCM är en opartisk partner, som sammanlänkar företag runt om i världen inom alla aspekter av Supply Chain Management. 

Utbildningen innehåller många olika verktyg och metoder för att låta deltagarna lära sig det stora kunskapsinnehållet och förbereda sig för certifieringstestet på bästa sätt. Denna utbildning fokuserar på att hjälpa deltagaren att täcka APICS Body Of Knowledge för CPIM- certifieringstestet på ett så effektivt sätt som möjligt.

Kursen består av 6 stycken instruktörsledda heldagstillfällen med hjälp av presentationsmaterial och klassövningar. Vi har fördelat dessa dagar över 2 sessioner bestående av tre dagar vardera.

Till kursen hör en stor utbildningsplattform som innehåller både inläsningstester och stora möjligheter för egna övningar under kursens gång samt som kunskapskontroll inför certfieringstesten.

Instruktören kommer också följa deltagarnas framsteg och sammanfatta viktiga inlärningspunkter.

Fokus i denna certifieringsutbildning är också att säkerställa att deltagarna klarar certifieringstesten. Den blandade inlärningsstilen är det mest effektiva sättet att göra det möjligt för deltagaren att nå den kompetensnivå som krävs. Detta ställer krav på deltagarna:

 • Eftergymnasial utbildning inom området eller flera års praktisk erfarenhet inom operations management.
 • Engelska läs- och talfärdigheter (utbildningen genomförs på svenska, läromedel och tentor skrivs på engelska).
 • Hög grad av motivation för att läsa och göra bestämda övningar mellan sessionerna.
 • Utbildningsavgiften inkluderar ASCMs gedigna läromedel, utbildningssystem, många quiz och övningstest för ett värde av 1,655USD samt lärarstöd och coaching.

 

Pris och omfattning

Pris (antal dagar före start)
>30 dagar 42 000 SEK
<30 dagar 46 000 SEK

Som Plan-medlem får du 2000 kr i medlemsrabatt.

Alla priser är exkl. moms.

Förkunskaper

Eftergymnasial utbildning inom området eller flera års praktisk erfarenhet inom operations management.

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska men inom kursen ingår kursmaterial och kompendier på engelska som deltagarna skall tillgodogöra sig inför kursdagarna. Deltagarna förväntas använda datorstöd för uppföljning av egna framsteg i ett Learning Management System.

Omfattnig

3 + 3 dagar.

Nästa kurs är 19-21/11 + 3-5/12 i Göteborg. 

Content and outline

CPIM 8.0

Supply Chains and Strategy

 • Supply Chains, the Environment, and Strategy
 • Strategic Scope and Objectives
 • Developing and Managing Organizational Strategy
 • Functional and Operational Strategies
 • Environments, Types, and Layouts
 • Performance Monitoring and KPIs
 • Risk Management
 • Capital Equipment and Facilities
 • Sustainability Strategies

Sales and Operations Planning (S&OP)

 • S&OP Purpose and Process
 • Aggregate Demand and Supply Plans
 • Reconciling S&OP Plans

Demand

 • Demand Management
 • Sources of Demand/Forecasting
 • Forecast Performance

Supply

 • Creating and Validating the Master Schedule
 • Using and Maintaining the Master Schedule
 • Material Requirements Planning
 • CRP and Scheduling
 • Suppliers and Purchasing
 • Changes and Product Life Cycle Management

Detailed Schedules

 • Planning Detailed Schedules
 • Scheduling and PAC Methods
 • Creating Production and Service Schedules
 • Managing Detailed Schedules and Scheduling Materials

Inventory

 • Inventory Planning
 • Inventory and Product Costs, Value, and Metrics
 • Itemized Inventory Management
 • Inventory Control

Distribution

 • Planning Distribution
 • Replenishment and Order Management
 • Waste Hierarchy and Reverse Logistics

Quality, Technology, and Continuous Improvement

 • Quality
 • Technology
 • Continuous Improvement

The Learning System

Tip: Studying with the CPIM Learning System increases your chances of passing the exam. On average, we recommend 100 hours of study time.

The Learning System is a comprehensive exam prep program, providing print and digital materials, interactive activities, and downloadable content so you can study anywhere. The platform includes:

 • A personalized study experience that prioritizes content based on knowledge gaps and follows your progress through quiz scores and activities
 • Microlearning that enables you to focus on smaller content segments, making more efficient use of time and ensuring you have a clear understanding of each topic
 • Expanded learning modalities, including flashcards, quizzes and videos to help bring to life key concepts.
 • Convenience through a mobile-first design and access to learnings via any mobile device, tablet or computer – 24/7.

 

The exam

Tip: Plan your exam date close to the time you finish preparing for the exam for better results.

To earn your CPIM designation, you must pass one exam covering 8 modules of content. The exam consists of 150 questions, and you have 3.5 hours to complete the exam. The exam score range is 200 to 350, with scores 300 and above are considered passing. Learn more about the exam.

CPIM exams are administered via computer-based testing at Pearson VUE test centers worldwide and online through the OnVUE system.

Anmälan och fakturabetalning - CPIM 8.0

Steg 1 av 2