6-7/11, 2024

Göteborg

Produktionslogistik – Grunder

Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden. Kursen ger en helhetssyn på produktionslogistiken. Detta är en grundkurs som vänder sig till alla som arbetar med inköp och leverantörer, produktion eller distribution och marknader.

Kursbeskrivning

En systematisk genomgång av de principer och metoder som används inom produktion och logistik. Kursen genomförs på svenska, med ett svenskt kursmaterial i form av korta beskrivande texter med sammanhörande bilder. Deltagarna lär sig vedertagna begrepp och får en gemensam terminologi. Enklare övningar används för att illustrera beräkningsmetoder och tillvägagångssätt.

Antal dagar och pris

Pris (antal dagar före start)
Medlem 9500 kr
Ej medlem 11000 kr

Som Plan-medlem får du 1500 kr i medlemsrabatt. Alla priser exkl. moms.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet av planering och/eller teoretisk kunskap på lägst gymnasienivå inom planering/produktionsstyrning.

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska med svenskt material. Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Omfattning

6-7 november i Göteborg

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren ha översiktlig kunskap om

  • Begrepp och samband inom produktionslogistik
  • Produktegenskaper som påverkar prognoser och planering
  • Planering och styrning på lång och kort sikt: prognostisering, sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, lagerstyrning, materialplanering, kapacitetsplanering, detaljplanering, inköpsplanering
  • Produktionsutveckling: TPS, lean

Målgrupp

  • Ordermottagare, planerare, inköpare, produktionstekniker och andra medarbetare i produktions- och logistikprocesserna.
  • Verksamhetsutvecklare, chefer inom planering, produktion och logistik, konsulter och systemutvecklare.

Kursintyg

  • Erhålls vid minst 75 procent deltagande.
  • Efter godkänt i frivilligt test erhålles ett diplom för Produktionslogistik Grunder. Avgiften för test ingår inte i kurspriset.

Öppen och företagsintern kurs

  • Kursen ges som öppen kurs, men erbjuds också som företagsintern kurs, efter förfrågan till PLAN:s kansli.

Kursinnehåll

Session 1

Introduktion: Vad är en försörjningskedja? Mål och strategi. Grundläggande begrepp: ekonomi, lager, ledtid, lageromsättningshastighet, kundorderpunkt.

Session 2

Produktegenskaper som påverkar prognoser och planering: produktlivscykel, kundorderpunkt. Prognosmetoder och prognosuppföljning.

Session 3

Lagerstyrning: orderkvantiteter, säkerhetslager, lagerstyrningssystem, kanban, jämförelse mellan system.

Session 4

Sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering och materialbehovsplanerking.

Session 5

Kapacitet och produktionsstyrning: kapacitetsplanering, cyklisk produktion,  flaskhalsstyrning/TOC, detaljplanering.

Session 6

Produktionsutveckling och trender: TPS, lean, differentierade försörjningskedjor, hållbara försörjningskedjor. Sammanfattning.

Anmälan och fakturabetalning - Produktionslogistik - Grunder

Steg 1 av 2