2021-11-15

Online

Produktionslogistik – Grunder

Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden. Kursen ger en helhetssyn på produktionslogistiken. Detta är en grundkurs som vänder sig till alla som arbetar med inköp och leverantörer, produktion eller distribution och marknader.

Kursbeskrivning

En systematisk genomgång av de principer och metoder som används inom produktion och logistik. Kursen genomförs på svenska, med ett svenskt kursmaterial i form av korta beskrivande texter med sammanhörande bilder. Deltagarna lär sig vedertagna begrepp och får en gemensam terminologi. Enklare övningar används för att illustrera beräkningsmetoder och tillvägagångssätt.

Antal dagar och pris

Pris (antal dagar före start)
31-90 innan kursstart
9 000 kr
0-30 innan kursstart
10 000 kr

Som Plan-medlem får du 500 kr i medlemsrabatt. Alla priser exkl. moms.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet av planering och/eller teoretisk kunskap på lägst gymnasienivå inom planering/produktionsstyrning.

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska med svenskt material. Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Omfattning

Kursdatum och tider,

15/11, 22/11 och 29/11. Kl. 13.00-17.00.

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren ha översiktlig kunskap om

  • Begrepp och samband inom produktionslogistik
  • Produktegenskaper som påverkar prognoser och planering
  • Planering och styrning på lång och kort sikt: prognostisering, sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, lagerstyrning, materialplanering, kapacitetsplanering, detaljplanering, inköpsplanering
  • Produktionsutveckling: TPS, lean

Målgrupp

  • Ordermottagare, planerare, inköpare, produktionstekniker och andra medarbetare i produktions- och logistikprocesserna.
  • Verksamhetsutvecklare, chefer inom planering, produktion och logistik, konsulter och systemutvecklare.

Kursintyg

  • Erhålls vid minst 75 procent deltagande.
  • Efter godkänt i frivilligt test erhålles ett diplom för Produktionslogistik Grunder. Avgiften för test ingår inte i kurspriset.

Öppen och företagsintern kurs

  • Kursen ges som öppen kurs, men erbjuds också som företagsintern kurs, efter förfrågan till PLAN:s kansli.

Kursinnehåll (6 sessioner á 2 timmar)

Session 1

Introduktion: Vad är en försörjningskedja? Mål och strategi. Grundläggande begrepp: ekonomi, lager, ledtid, lageromsättningshastighet, kundorderpunkt.

Session 2

Produktegenskaper som påverkar prognoser och planering: produktlivscykel, kundorderpunkt. Prognosmetoder och prognosuppföljning.

Session 3

Lagerstyrning: orderkvantiteter, säkerhetslager, lagerstyrningssystem, kanban, jämförelse mellan system.

Session 4

Sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, materialbehovsplanerking och inköpsplanering: planeringsprocesser och planeringsmetoder.

Session 5

Kapacitet och produktionsstyrning: kapacitetsplanering, cyklisk produktion,  flaskhalsstyrning/TOC, detaljplanering.

Session 6

Produktionsutveckling och trender: TPS, lean, differentierade försörjningskedjor, hållbara försörjningskedjor. Sammanfattning.

Anmälan och kortbetalning

Är medlem

Vill bli medlem

Ej medlem

Information
Priser som syns för kortbetalning är inklusive moms.

Anmälan och fakturabetalning - Produktionslogistik - Grunder

Steg 1 av 2