16/4 2021

Online

Lean Talks med Gert, Joakim och Pia

16 april 2021, kl 10.00-12.00  

I detta Lean Talk gästas vi av Johan Häggström, Senior Director Manufacturing Excellence, Getinge group.

I vårt Lean Talks den här gången skall vi djupdyka i hur man inför ’lean’. Vissa menar att ledningen måste abdikera från de gamla tankesätten och arbetssätten? Stämmer det eller hur gör en för att både utveckla nya tankesätt och arbetssätt samtidigt som organisationen måste ”lära av” det gamla. Getinge har drivit denna förändringsprocess de senaste 3 åren på alla sina siter världen över. Vi kommer att ta del av tankarna bakom förändringsstrategin, se exempel från en site på hur förändringen praktiskt har skett och få ta del av skillnaden i prestation. Vi kommer att få lyssna på Johan Häggström som driver transformationen centralt (d v s arkitekten bakom förändringsstrategin). Johan har även haft liknande roller tidigare på Tetra Pak och själv varit site chef. Johan delar generöst med sig av sina erfarenheter under detta Lean Talk tillsammans med en site director. Samtalet kommer att vara på engelska.

Prata Lean med oss! 

Lean Talks är en serie av webinar. Vi lyssnar tillsammans på en presentation, ställer frågor till presentatören och sedan reflekterar, analyserar och diskuterar vi från vår studio. Chatten kommer att vara öppen hela tiden så att det är era frågor som styr samtalen.

Vi kommer att ha Lean Talks 6 gånger per år, 3 gånger på hösten och 3 gånger på våren. Boka in följande datum: 12 februari, 16 april och 4 juni 2021 kl. 13.00-15.00. Första Lean Talks var 11 december 2020.

Värdar för Lean Talks: 

Gert Frick är före detta Dierector på Volvo Cars Manufacturing system. Gert har även varit CEO för Japan Management Association och Vice President på Scania med overall responsibility of Scania Production System (SPS).

Pia Anhede och Joakim Hillberg är konsulter sedan över 25 år med inriktning mot implementation av lean. De har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom industri, service, offentlig sektor och sjukvård. De har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia och Joakim är civilingenjör från Chalmers och Joakim har en MBA från Insead.

Tid, omfattning och pris

Nästa tillfälle: 16 april 2021 online.
Tider: Kl. 10.00-12.00.
Pris:  300 kr exkl moms.

Länken till webinariet skickas ut innan inloggning.

Anmälan och kortbetalning

Pris

Information
Priser som syns för kortbetalning är inklusive moms.

Anmälan och fakturabetalning - Lean Talks 16 april