Grunderna i cirkulär ekonomi – materialflöden

2022-02-02 Online
Syftet med kursen är att ge en bred överblick över vad cirkulär ekonomi kan innebära, t.ex. grundläggande terminologi och olika tillämpningar inom cirkulär design och biobaserade och tekniska kretslopp.
Läs mer »

Leanspelet – handledarutbildning

2022-03-21 Göteborg
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Lean i praktiken

2022-03-22 Stockholm
Tre dagar som ger en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och trygghet att praktiskt börja driva lean. Steg 1 och 2 i leancertifieringen.
Läs mer »

Tid och kapitalstyrning

2022-12-31 Online
Syftet med kursen ger dig kunskap om samspelet mellan rörelsekapital och ledtider i en verksamhet. Påverkan på lönsamhet och kunder.
Läs mer »

Lagerstyrning Quick & Clever

2022-12-31 Online
Syftet med kursen ger dig kunskap om betydelsen av lager- och sortimentsstyrning. Hur lagerstyrning påverkar och påverkas av kunder, leverantörer och ekonomi.
Läs mer »

Produktionsstytrning

2022-12-31 Online
Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur Produktionsstyrning påverkar lönsamhet, kundvärden och kapitaleffektivitet. Grundläggande krav på planering och preparering.
Läs mer »