Integrerad affärsplanering

2023-12-31 Online
Syftet med Integrerad affärsplanering (IBP), Sälj- & Verksamhetsplanering och Huvudplanering.
Läs mer »

Lean i praktiken

2024-01-23 Stockholm
Tre dagar som ger en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och trygghet att praktiskt börja driva lean. Steg 1 och 2 i leancertifieringen.
Läs mer »

Nätverksträff Svenska mässan

2024-02-06 Göteborg
Välkommen till Svenska mässan i Göteborg.
Läs mer »

Leanspelet – handledarutbildning

2024-03-12 Stockholm
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Lagerstyrning

2024-04-16 Göteborg
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem.
Läs mer »

Produktionslogistik – Grunder

2024-05-21 Stockholm
Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »