Hållbara leveranser kräver att transportbolagen börjar samarbeta

2020-10-07 Webinar
Vad händer när 75% av all e-handel beställs för hemleverans 2040?
Läs mer »

Lean i praktiken

2020-10-13 Göteborg
Tre dagar som ger en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och trygghet att praktiskt börja driva lean. Steg 1 och 2 i leancertifieringen.
Läs mer »

Certified Supply Chain Professional – CSCP

2020-10-13 Göteborg
Programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan – från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka.
Läs mer »

Games Day – spel för leant och agilt förändringsarbete

2020-10-14 Göteborg
Träna för att kunna leda 15 nya spel och övningar i ditt förändringsarbete.
Läs mer »

Online träning i A3 problemlösning

2020-10-20 Online
Praktisk träning i problemlösning i form av ett A3 case.
Läs mer »

Forsknings- & tillämpningskonferensen 2020

2020-10-21 Digital
Välkommen till Forsknings- och tillämpningskonferensen som i år är digital den 21 oktober. Konferensen startar kl. 08:30 med digital inloggning.
Läs mer »