CPIM Part 1 (BSCM) certification review training based on blended learning

2019-10-01 Stockholm
This certification review training is focusing in helping the participant to cover the APICS Body Of Knowledge for the first CPIM certification test in the most efficient way possible. Instead of using an instructor/classroom-based approach we use a blende
Läs mer »

Workshop – Hur möter vi kundernas krav på flexibilitet?

2019-05-16 Malmö
Under erfaren handledning arbetar vi tillsammans igenom både problemställningar och lösningsvägar för att hantera varierande volymer, varierande produktmixer och andra osäkra faktorer, utan att kostnaderna rusar iväg.
Läs mer »

Master Meeting med Mr. Isao Yoshino

2019-10-11 Stockholm
Möt John Shooks mentor och chefstränaren från NUMMI-fabriken. Så vände han USA:s värsta fabrik till den bästa på ett år genom att utveckla människorna.
Läs mer »

Kata Coaching Dojo Training: How to become a world-class Coach

2019-10-23 Göteborg
1-day training where you will learn how to improve your ability to coach teams for continuous improvement and outstanding results – and to train others in doing the same.
Läs mer »

Kata Coaching Dojo: Träna din förmåga att coacha

2019-10-23 Göteborg
1-dagsträning där du får lära dig att förbättra din förmåga att coacha team till ständig förbättring och enastående resultat – och hur man tränar andra till coacher.
Läs mer »

Nätverksträff Automation i materialhantering

2019-05-08 Göteborg
Automation används i stor utsträckning inom produktionsprocesser, men inom materialhantering är användningen fortfarande begränsad.
Läs mer »