Genomförda nätverksträffar 2018

Plan är uppdelat i fem regioner. Varje region har en egen kommittée och ansvarar för nätverksträffar, nyhetsbrev, luncher med mera inom sin region. Nedan går det att läsa mer om genomförda nätverksträffar under året.

Seminarie om Brexit och internationell handel i Göteborg

Nätverksträff hos Diab AB i Laholm

Seminarie med iTid i Sundsvall

Nätverksträff hos Getinge i Getinge

Seminarie om Cirkulär ekonomi i Göteborg

Nätverksträff hos Newbody i Västra Frölunda