2019-05-08

Göteborg

Nätverksträff Automation i materialhantering

Plan region Väst bjuder in till nätverksträffen Automation i materialhantering: Effektiva interntransporter och plockprocesser.

Presentationer från Toyota Material Handling, KUKA och Chalmers

Automation används i stor utsträckning inom produktionsprocesser, men inom materialhantering är användningen fortfarande begränsad. Det är främst i materialflöden med stora volymer och litet behov av flexibilitet som automation används framgångsrikt. Dock sker nu en snabb utveckling inom detta område och möjligheterna ökar när det gäller flexibilitet och kostnadseffektivitet, vilket öppnar upp för användningsområden. Under seminariet får vi höra om hur Toyota Material Handling och KUKA  arbetar inom detta område. Vi får även ta del av Chalmers forskning inom området. Seminariet behandlar automation inom både interntransporter och plockprocesser. Denna träff är i form av ett seminarium med hög grad av interaktivitet mellan föreläsare och publik, där man får ta del av både praktisk tillämpning och forskning.

Talare:

Henrik Eriksson, Toyota Material Handling
Tomas Rudolfsson, KUKA
Robin Hanson, Chalmers

Mer information

Datum: 2019-05-08, kl. 13.00 – 16.00 (onsdag).
Plats: Handelshögskolan Göteborg
Pris: Träffen är helt kostnadsfri för dig som är eller blir medlem i PLAN i samband med anmälan. Avgiften är 650 kr exkl. moms för övriga. Om du uteblir utan att meddela kommer du att faktureras 650 kr exkl. moms. Antalet deltagare är begränsat!

Anmäl dig senast den 2/5.

Kontakt:
Plan Väst: Robin Hansson, 070-841 93 38

Välkommen hälsar Plan region Väst!