2019-09-26

Göteborg

Nätverksträff Sälj- och verksamhetsplanering

Plan region Väst bjuder in till Sälj- & verksamhetsplanering – Utmaningar och möjligheter!

Torsdag den 26 september, kl. 09.00-12.00

Sälj- och verksamhetsplanering (på engelska: Sales and operations planning, S&OP) kan definieras som en process på företagets ledningsnivå och innefattar att utarbeta och fastställa övergripande planer för försäljnings-, produktportföljs- och produktions-/försörjningsverksamheten. Det övergripande syftet är att skapa balans mellan tillgångar och efterfrågan så att företagets effektivitet och konkurrensförmåga främjas. Processen gör det genom att samordna de mål och planer som olika avdelningar och funktioner arbetar mot och att samordna alla aktiviteter i ett företag som påverkar och berörs i materialflödet och resursutnyttjandet.

Under hösten 2018 genomfördes en studie som syftade till att kartlägga hur nordiska företag jobbar med S&OP och vilka utmaningar och möjligheter man upplevde. Studien visade bl.a. på att användningen av IT var begränsad.

Nätverksträffen syftar till att redovisa resultatet av undersökningen, beskriva ett case från en global leader (Gartner refererar till detta företag som världsledande inom S&OP), samt en beskrivning av hur en dag för en S&OP-planerare kan se ut. Träffen avslutas med en paneldebatt kring utmaningar och möjligheter med den framtida S&OP-processen.

Dagens agenda

  • Registrering, kaffe & macka
  • Hälsa välkommen och kort introduktion
  • S&OP i nordisk industri – resultat av studie
  • Paus
  • S&OP Case by Global Leader
  • A day in the life of an S&OP-planner (Demo)
  • Panel discussion
  • Lättare lunch och mingel

Mer information

Datum: 2019-09-26, registrering sker mellan kl. 08:30 – 09:00 och träffen börjar kl. 09:00.
Plats: Radisson Blu Riverside Hotel, Lindholmspiren 4, 417 56 Göteborg.
Pris: Träffen är helt kostnadsfri för dig som är eller blir medlem i PLAN i samband med anmälan. Avgiften är 650 kr exkl. moms för övriga. Om du uteblir utan att meddela kommer du att faktureras 650 kr exkl. moms. Antalet deltagare är begränsat!

Anmäl dig senast den 20/9.

Kontakt: Roger Lindau, 070-710 62 76 eller info@plan.se

Välkommen hälsar Plan region Väst!