2019-05-16

Malmö

Workshop – Hur möter vi kundernas krav på flexibilitet?

Plan region Syd bjuder in till workshop – Hur möter vi kundernas krav på flexibilitet?

Under erfaren handledning arbetar vi tillsammans igenom både problemställningar och lösningsvägar för att hantera varierande volymer, varierande produktmixer och andra osäkra faktorer, utan att kostnaderna rusar iväg. Vi har många olika förutsättningar i våra respektive företag.

Workshopen syftar till och att ge deltagarna en verktygslåda att ta med hem.
Vi delar erfarenheter och skapar en struktur av problem, orsaker, verkan och lösningsvägar.

Vi gör arbetet i två steg:
• Vi inventerar vilka behov av flexibilitet som finns
• Vi kartlägger orsaker och lösningsvägar

Workshopen leds av Mikael Thulin, PLAN region Syd.
Mikael har bred erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling från bl.a. Siemens, Ericsson och Electrolux, samt som lektor vid Jönköpings Universitet och leancoach inom bl.a. Produktionslyftet.

Dagens agenda

  • 13.00 – Workshop om flexibilitet
  • Del 1: Hur ser behovet av flexibilitet ut?
  • Del 2: Orsaker och lösningsansatser
  • 17.00 – Enklare förtäring, frågestund och avslutning

Mer information

Datum: 2019-05-16, kl. 13.00 – 17.00
Plats: Brogatan 7, Malmö.
Pris: Som Plan-medlem är avgiften 250 kr exkl. moms och för övriga 650 kr exkl. moms. Avgiften faktureras. Antalet deltagare är begränsat!

Anmäl dig senast den 10/5.

Kontakt:
Mikael Thulin, 070-980 54 81

Välkommen hälsar Plan region Syd!