2019-02-26

Köpenhamn

Nätverksträff Rigshospitalet Köpenhamn

Plan region Syd bjuder in till nätverksträff hos Rigshospitalet i Köpenhamn

En automatiserad sterilcentral – nytänk i världsklass

Rigshospitalet i Köpenhamn är sedan flera år tillbaka igång med mycket omfattande ny- och ombyggnationer. Förutom helt vårdbyggnader har en helt ny centraliserad och högautomatiserad sterilcentral byggts på området. Den nya sterilcentralen ska rengöra och sterilisera instrument och operationsutrustning inte bara för Rigshospitalet, utan även för tre andra sjukhus i regionen enligt allt högre kvalitetskrav.

Investeringen är på omkring en halv miljard danska kronor. Anläggningen innehåller både robotar, AGVer och ett automatlager med 12 000 hyllplatser samt omfattande mjukvara på olika nivåer för att styra utrustningen. Förutom en komplex anläggning innebär den nya sterilcentralen ett nytt sätt att planera operationer då flera sjukhus kan dela på instrumenten och därmed slippa lokal lagerhållning.

Dagens agenda

  • Presentation av deltagare
  • Rundvisning på den automatiserade sterilcentralen i tre etager
  • Fika
  • Frågor & Feedback

Mer information

Datum: 2019-02-26, kl. 14.00 – 17.00
Plats: Rigshospitalet i Köpenhamn, karta skickas ut vid kallelsen till träffen.
Pris: Träffen är helt kostnadsfri för dig som är eller blir medlem i PLAN i samband med anmälan. Avgiften är 650 kr exkl. moms för övriga. Om du uteblir utan att meddela kommer du att faktureras 650 kr exkl. moms. Antalet deltagare är begränsat!

Anmäl dig senast den 20/2.

Kontakt: Mikael Thulin, eller info@plan.se

Välkommen hälsar Plan region Syd!