2019-02-21

Landvetter

Nätverksträff Framtidens flygplats

Plan region Väst bjuder in till en nätverksträff hos Göteborg Landvetter Airport.

Framtidens flygplats

Göteborg Landvetter Airport är Sveriges näst största flygplats med sina ca 90 direktlinjer som täcker tre världsdelar och ett tjugotal länder. Totalt passerar närmare sju miljoner resande flygplatsens dörrar varje år och dessutom utgör flygplatsen en frakthub för interkontinental frakt. Målet är att öka och bredda verksamheten ytterligare och göra flygplatsen till ett centrum för hela regionen med bättre kommunikationer och attraktiva mötesplatser. Flygplatsen ska fyllas med verksamheter inom logistik, kontor och handel och agera mötesplats för kompletterande transportslag. En framtidens flygplats helt enkelt. Men hur förbereder man sig egentligen för framtidens förändrade syn på resor och transporter? Och vad ligger i pipelinen gällande det faktiska byggandet av flygplatsen? Missa inte chansen att få höra om den förändring och utveckling som pågår och de utmaningar som programchefer, programledare och projektledare ställs inför på en komplex arbetsplats där säkerhet och miljö ligger i fokus.

Dagens agenda

  • Kort presentation av deltagare
  • Eva-Lena Kihlblom programchef på Swedavia och Helena Wiberg Klint verksamhetsutvecklingschef på Swedavia berättar om visioner, planer och förverkligande av framtidens flygplats
  • Rundvandring där vi får möjlighet att få en inblick i byggnationen
  • Diskussion och nätverkande

Mer information

Datum: 2019-02-21, kl. 09.30 – 12.00 (torsdag).
Plats: Göteborg Landvetter Airport, informationsdisken inchekningshallen
Pris: Träffen är helt kostnadsfri för dig som är eller blir medlem i PLAN i samband med anmälan. Avgiften är 650 kr exkl. moms för övriga. Om du uteblir utan att meddela kommer du att faktureras 650 kr exkl. moms. Antalet deltagare är begränsat!

Anmäl dig senast den 14/2.

Kontakt:
Plan Väst: Linea Kjellsdotter Ivert, 070-878 21 44
Swedavia: Helena Wiberg Klint, 010-109 31 40

Välkommen hälsar Plan region Väst!