Master Meetup: Syskonen Lean & Agile

2019-01-16 Stockholm
Som syskon. Så kan vi se på relationen mellan Lean och Agile. Sprungna ur olika rötter har de utvecklats åt samma håll. Nu är tiden inne för världarna att mötas. Henrik Kniberg, Pia Anhede och Joakim Hillberg leder en interaktiv dag där du sätter agendan.
Läs mer »

Games Day – spel för leant och agilt förändringsarbete

2020-10-14 Göteborg
Träna för att kunna leda 15 nya spel och övningar i ditt förändringsarbete.
Läs mer »

Lean i praktiken

2020-10-13 Göteborg
Tre dagar som ger en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och trygghet att praktiskt börja driva lean. Steg 1 och 2 i leancertifieringen.
Läs mer »

Lean Kata

2020-11-24 Stockholm
Tre intensiva dagar som ger dig djupare förståelse, inspiration och praktiska arbetssätt att ta med hem. För dig som vill ta steget från att lära om principer, metoder och verktyg till hur arbetssätten ska etableras och potentialerna realiseras.
Läs mer »

Lean Admin-spelet – handledarutbildning

2020-09-22 Göteborg
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Leanspelet – handledarutbildning

2020-09-21 Göteborg
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »