CPIM 8.0

CPIM 8.0

19-21/11 + 3-5/12, 2024 Göteborg Anmälan CPIM 8.0 Denna utbildning är en del av ett större utbildningsprogram inom Operations- och Supply Chain Management som utgör grunden för CPIM (Certified in Planning and Inventory Management). CPIM introducerades 1973 i USA,...
Lagerstyrning

Lagerstyrning

1-2/10 2024 Stockholm Anmälan Lagerstyrning Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem. Kursbeskrivning Sättet att styra materialflöden och lager är avgörande för företagets...