Tid och kapitalstyrning

Tid och kapitalstyrning

Löpande Online Anmälan Tid och kapitalstyrning Syftet med kursen är att ge dig kunskap om samspelet  mellan rörelsekapital och ledtider i en verksamhet. Påverkan på lönsamhet och kunder. Möjligheter att göra kloka förändringar och hur man kommer igång. Grundläggande...
Lagerstyrning

Lagerstyrning

16-17/4 2024 Göteborg Anmälan Lagerstyrning Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem. Kursbeskrivning Sättet att styra materialflöden och lager är avgörande för företagets...
Lean i praktiken

Lean i praktiken

23-25/1 2024 Stockholm Anmälan Välkommen till en praktisk träning som rustar dig för att börja driva lean i er verksamhet. Träningen genomförs med mycket erfarna kursledare. Inga förkunskaper krävs. En gedigen bas för att driva ert leanarbete Under denna träning...