Kundkrediter och betalning

2022-12-31 Online
Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur kredithantering påverkar lönsamhet, kundrelationer och rörelsekapital.  Förutsättningar för att ge krediter.
Läs mer »

Styrning av försörjningskedjor

2022-12-31 Online
Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur försörjningskedjor påverkar lönsamhet, kundvärden och kapitaleffektivitet. Grundläggande krav för planering och affärsstrukturer.
Läs mer »

Affärsekonomi

2022-12-31 Online
Syftet med kursen är att ge dig kunskap om de viktigaste perspektiven för styrning av ett företags ekonomi eller för en företagskoncern.
Läs mer »