Plan-konferensen 2022!

Ta del av insikter och utsikter från våra spännande talare

Några av landets mest spännande talare kommer till Göteborg och Lisebergsteatern onsdagen 6 april för att dela med sig av sina erfarenheter och trendspaningar. 

Building Sustainable, Efficient and Resilient Logistics

With supply chain sustainability at the top of our agendas, long supply chain networks are becoming more of a challenge. Fredrik Boije and Tobias Ericsson will share with you the H&M journey from channel specific logistics setup to true omni logistics and thoughts on how to approach the challenges and opportunities of the future.

What is the future of logistics?
– A H&M’s perspective on the future of logistics
– Logistics innovations and pilots to improve customer experience
– Top challenges and opportunities for new way of collaborations and partnerships in the supply chain?

Fredrik Boije, Head of Global Logistics, H&M
Tobias Ericsson, Global Logistics & Head of Strategy & Innovation, H&M

Fredrik Boije – Head of Global Logistics Fredrik has wide and profound customer-centric and sales-focused logistics expertise and experience from different roles within H&M Group and outside the H&M Group, always driven by a holistic supply chain and omni-channel direction.

Tobias Ericsson – Global Logistics , Head of Strategy & Innovation Tobias is responsible to develop logistics strategic direction and to identify new logistics business models and partnerships to build group logistics ecosystem.

Försörjningsförmåga är viktigare än försörjningsberedskap – logistik i en omvärld under omformning

De senaste årtiondena har strävan efter kostnadseffektivitet drivit upp riskerna i försörjningskedjorna, samtidigt som de säkerhetspolitiska hoten försvann efter Kalla krigets slut och försörjningsberedskapen monterades ned. Nu när hoten och riskerna ökar är försörjningsförmågan låg. Tempot i förändringen gör att vi inte kan välja att återuppbygga den gamla modellen med beredskapslager och krigsviktiga företag, det hinner vi inte och ingen vill betala för det. I en snabbföränderlig värld måste vi i stället ta ett helhetsgrepp och med modern teknologi bygga – försörjningsförmåga.

Freddy Jönsson Hanberg, Head of Strategic Advice, MW Group
Johanna Linder, Project and business developer, ProFlow

Freddy har 30 års erfarenhet av försvarslogistik och driver en rad projekt tillsammans med myndigheter och stora företag i syfte att snabbt etablera försörjningsförmåga som i sin tur bygger grunden för stabila jurisdiktioner och näringslivsmiljöer.

Johanna har operativ och strategisk erfarenhet från humanitärlogistik, då hon varit lands- och regionansvarig för Läkare utan Gränsers logistik under ett decennium. Hon har lång erfarenhet av att bygga SC strategier där riskhantering varit utgångspunkten, och sedan fått sjösätta dem. Idag jobbar hon med att öka förståelse för hur viktigt det är med SCRM, och hur det enkelt implementeras.

Digitaliseringens möjligheter innebörd för transportsystemet och samhället

Digitaliseringen inom transportsystemet tar sig uttryck i ett antal trender som uppkoppling, automatisering och delningsekonomi. Bryts detta ner så arbetar Trafikverket exempelvis aktivt med att se hur nya datakällor från användare, fordon, mm kan användas för att skapa nya nyttor. Ett ytterligare område som Trafikverket aktivt driver utveckling inom är så kallade geostaket, som exempelvis kan hjälpa till att mer dynamiskt styra att vägnätet används mer effektivt. Det har redan genomförts flertalet pilotprojekt i Sverige, men vad krävs för att vi ska kunna ta detta vidare systematiskt ut i konkreta tillämpningar? Ett annat stort område som påverkar Trafikverkets roll är utvecklingar av uppkopplade och självkörande fordon, så av vikt är att förstå vad detta ställer för krav på väginfrastrukturen framöver. Inom alla nämnda områden försöker Trafikverket aktivt arbeta för att se vilka nyttor och effekter det kan ge för klimatet, trafiksäkerheten och framkomligheten.

Olof Johansson, programchef för ett digitaliserat vägtransportsystem, Trafikverket

Olof kommer att prata om vad digitaliseringens möjligheter innebär för transportsystemet och samhället samt rent konkret vilka planer och projekt som är på gång. Allt med målet att det kan bidra till det hållbara samhället.

Om Trafikverket:

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för alla trafikslag samt att bygga, driva och underhålla statliga vägar och järnvägar.

Olof Johansson är programchef för ett digitaliserat vägtransportsystem på Trafikverket. Det innebär att han leder ett innovationsprogram med ansvar för att ta fram nya typer av åtgärder där vi kan nyttja digitaliseringens möjligheter i planeringsarbetet, som kan bidra positivt till de övergripande målen inom ex. ökad trafiksäkerhet, stärkt tillgänglighet och minskad klimatpåverkan. Detta genom att titta på möjligheter inom områden som uppkoppling, automatisering och informationshantering. Därutöver utreds också förutsättningarna för hur Trafikverket i sitt uppdrag kan möta ett mer digitaliserat vägtransportsystem, exempelvis vilka nya utformningskrav som ställs på den digitala och fysiska infrastrukturen i takt med att fordonsflottan utvecklas. Utöver detta ingår han bl.a. på Trafikverkets mandat också i det strategiska innovationsprogrammet Drive Swedens programråd samt i Fordonsdalens Stockholms high-level grupp.

Han har varit på Trafikverket sedan 2015 och har tidigare inom organisationen bland annat arbetat som rådgivare till Trafikverkets planeringsdirektör samt som enhetschef. Dessförinnan var han bl.a. VD för branschorganisationen Samhällsbyggarna.

Han är utbildad civilingenjör inom Samhällsbyggnad från KTH med inriktning bygg- och fastighetsekonomi.

En röd tråd genom de roller och uppdrag han tagit sig an är att de har handlat mycket om utvecklings-, förändrings- och innovationsresor.

Logistik för kundnöjdhet och konkurrenskraft

Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge, berättar om företagets logistikresa för att på bästa sätt möta dagens behov och hjälpa vårdpersonal att rädda liv.

Nyhetsspaning med Dagens Logistik

Dagens Logistiks redaktörer Hilda Hultén och Klara Eriksson rapporterar det senaste från en  logistikvärld i förändring:

  • E-handeln och paketmarknaden, hur går det framöver?
  • Automationsvågen ställer om försörjningskedjorna
  • Energiomställning och hållbara transporter
  • Framtidens logistikfastigheter

Panel: Kaos i försörjningen – hur hanterar vi det?

Geopolitisk oro, naturkatastrofer, pandemi och krig. Den pålitliga globala försörjningen som vi känt den i decennier tycks vara ett minne blott, samtidigt som kundernas krav på ökad hållbarhet driver på mot ökad transparens och cirkulära flöden. Frågan är hur framtidens försörjning ser ut – och när förändringen i affärsmodeller kommer att ske?

Talare:
Fredrik Boije, Head of Global Logistics, H&M
Sophie Öhrström, EVP Global Logistics, GANT
Freddy Jönsson Hanberg, Head of Strategic Advice, MW Group

Moderatorer: Hilda Hultén & Klara Eriksson

Logistikdriven affärsutveckling

Sophie kommer prata om hur GANT utvecklar sina globala logistikflöden samt hur GANT ser på logistik som strategisk konkurrensfördel. Sophie Öhrström har mångårig erfarenhet av Supply Chain Management och logistik inom fashion och retail. I hennes nuvarande roll som EVP Global Logistics på GANT kommer hon att dela med sig av vad som krävs för att bygga upp en logistik som förbättrar både kundupplevelsen och försäljningen samt hur det kan användas som en strategisk konkurrensfördel.

Sophie Öhrström, EVP Global Logistics, GANT

Pandemi och vårdskuld – produktionsplanering av sjukvården i Västra Götalandsregionen

Ämnen som berörs är:

– Produktionsstyrning av vården generellt och specifikt under pandemin
– Hur hanterar Västra Götalandsregionen det uppdämda vårdbehovet
– Lite historik kring produktionsplanering av vård i Västra Götalandsregionen
– De uppföljningssystem och visualiseringsmetoder som vi använder

Emmy Fhager, Strateg, Enhet produktionsstyrning och köpt vård
Levi Siljemyr, Enhetschef Produktionsstyrning och köpt vård
Lisa Ståleby Båth, Regionutvecklare, Enhet produktionsstyrning och köpt vård

Innovation och partnerskap för framtidens digitala lösningar inom transport och infrastruktur

Tommy Hansson Strand, Vice President Innovation Lab, Volvo Group Connected Solutions

Göteborgs hamn

Jacob Minnhagen, Senior Business Development Manager, Göteborgs hamn, har mer än 15 års erfarenhet i olika roller inom försäljning och verksamheter inom sjöfartsindustrin. Jacob har jobbat vid Göteborgs Hamn sedan 2011 där hans nuvarande arbetsuppgifter täcker in marknadsutveckling, försäljning och marknadsföringsaktiviteter gentemot speditörer och rederier. I uppdraget ingår även utvecklingen av logistiklösningar inklusive lagerfastigheter.

Årets talare

Vi skapar studiebesök som genomsyrar engagemang och mod att dela med sig och lära av varandra. Unika studiebesök i mindre grupper för att öka lärandet och ge ett maximalt utbyte för såväl dig som för den organisation vi besöker. Vi har förmånen att oftast mötas av ledare som driver verksamheten tillsammans med sina medarbetare. Välkommen att prova något av årets spännande besök: