Plankonferensen 2020!

Välkommen på workshop 20 april

Våra workshops är utvalda med omsorg. Vi vill att du som deltagare ska få med dig kunskap som förändrar. Till vår hjälp har vi moderatorer och lärare som är engagerade och insatta och som brinner för att ge dig fördjupat lärande.

Workshopen Lean i det strategiska arbetet är för den morgonpigga kl. 08:30-10:30. De andra workshoparna börjar 12.00 på Steam Hotel i Västerås och slutar ca kl. 17.00.

Läs mer om våra workshops:

DDBRIX – Demand Driven Material Requirement Planning (DDMRP)

Demand Driven Institute har utvecklat DDBrix för att du som deltagare ska uppleva och få en ökad förståelse för DDMRP. Det blir Workshopen hålls av Kevin Boake och Richard House från B2Wise.

DDMRP är en enkel, intuitiv och visuell planeringsmetod som på Assa Abloy visat sig ge stora förbättringar i lageromsättningshastighet och servicenivå på kort tid. Jag rekommenderar varmt DDBRIX workshopen för att på praktiskt sätt förstå hur DDMRP fungerar, skillnaden mot traditionella planeringsmetoder och vilka resultat det kan ge.  Dessutom ger det dig en legitim orsak att leka med Lego på arbetstid!

Fredrik Helgesson, Material Management Director, Assa Abloy Entrance Systems

DivisionThe DDBRIX serious game is the leading interactive learning exercise accredited by the Demand Driven Institute.

DDBRIX has 3 main functions :

  1. To enable you to experience the what Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) really means
  2. To create a common language and understanding
  3. To build a platform for business process improvement
  4. Fast-track DDMRP experience to sponsor a Demand Driven project effectively

You will experience conventional MRP ‘push’ and lean ‘pull’ based factory planning methods before learning the basics of DDMRP and operating the factory using DDMRP.

Reducerade kvalitetsproblem – En inblick i Toyotas verksamhet

Välkommen till en interaktiv workshop med erfarenheter från Toyota Material Handling, under ledning av Viktor Brandon Leek och Martin Mimer. Dagen kommer kretsa kring 8-stegs problemlösning, Asaichimöten, Weak Point Management och Change Point Management.

 

Workshopen kommer att vara kopplad till hur Toyota har jobbat för att reducera deras kvalitetsproblem med 80%. Det är en interaktiv workshop där ni går igenom och praktiserar de metoder som Toyota själva använder i deras verksamhet.

Workshopen kommer att kretsa runt

  • 8-stegs problemlösning
  • Asaichimöte för spridande av kunskap och horisontellt lärande
  • Weak point management
  • Change point management

Dessa metoder är det som Toyota lärt från vår sensei Sam Nomura.

Supply chain game

Följ flödet av produkter genom flera företag, från råvara till färdig produkt, och se slöseri, dålig information, materialbrist etc. Effektivisera med logistikstrukturer och styrprinciper. En dag full med insikter tillsammans med Ola Hultcrantz.

 

Gamification av Supply & Operations Management – The Fresh Connection

The Fresh Connection är ett unikt datorbaserat företagsspel inom supply- och operations management och används globalt både inom universitetsutbildningar, internutbildningar på företag och för allmän utveckling av professionella medarbetare. Det datorsimulerade spelet ger en direkt koppling mellan teoretisk kunskap och praktiskt beslutsfattande och genomförande.

Pär Bergstedt, SC konsult & kursansvarig på Plan

 

Då man spelar i ett lag om fyra personer (företagets ledningsgrupp) så övas man också i gruppdynamik, tvärfunktionellt samarbete och konsensusbaserat beslutsfattande. I spelet är det också tydligt med nödvändigheten av en övergripande strategi och med taktiska beslut som är i överstämmelse med strategin för att nå optimala resultat.

Spelet spelas i ett antal rundor där man förbereder sitt företag med ett antal beslut eller initiativ inför den kommande respektive simuleringsrunda. Alla beslut har kostnader och konsekvenser precis som i verkligheten. Man får god tid på sig att analysera situationen utifrån en stor mängd data, KPI:er och finansiella resultat. Efter att förändringar, beslut och investeringar är införda och låsta så simuleras företagets utveckling och resultat i en datorsimulering som sträcker sig 6 månader framåt i tiden. Efter detta får man ut nya data, resultat och KPI:er. Man skall som speldeltagare försöka optimera de områden som man är ansvarig för men den övergripande målsättningen är att optimera avkastningen på använt eller investerat kapital för företaget som helhet.

Vanligtvis spelar man 1-2 heldagar. I denna prova-på-session hinner vi två eller max 3 rundor. I ett lag är man typiskt 4 deltagare: Försäljningschef, Produktionschef, Logistikchef och Inköpschef. Respektive roll ansvarar för vissa beslutsområden såsom t ex kundsegmentering, avtal, sortiment, kvalitetskontroller, hållbarhetstid, antal resurser och scheman, orderstorlekar, säkerhetslagernivåer, leverantörer och ledtider, för att nämna några. Utmaningen är att identifiera en strategi och genomföra denna så konsekvent som möjligt som ett koordinerat och samstämt lag för att vända de dåliga resultaten.

Spelet ger en mycket verklighetsnära upplevelse av den komplexa analys- och beslutssituation som man har i ett riktigt företag när man genom olika förbättringsinitiativ på lokala områden skall kunna skörda effekter på den nedersta raden. Genom att spelet möjliggör praktisk tillämpning av teoretisk kunskap där det är helheten som behöver optimeras, vilket kräver tvärfunktionellt samarbete mellan olika roller, så är det också en mycket bra teambuilding övning.

Spelet passar också utmärkt som en företagsintern aktivitet. Vid företagsanpassade spel så kan mer fokuserade scenarion spelas som tex fokus på S&OP/IBP, SC risk-hantering, SC nätverksanalys eller koldioxidsfotavtryck. Kontakta Plan för mer information.

För den morgonpigga 08:30-10:30

Lean i det strategiska arbete (Hoshin kanri)

För många handlar Lean enbart om det operativa arbetet. Lika viktigt är att systematiska beskriva och skapa delaktighet kring den långsiktiga riktningen i strategiarbetet.

I den här workshopen går vi igenom arbetssätt och verktyg (strategisk A3, transformationskartor, catchball, mm) som kan vara användbara i det strategiska arbetet samt utmaningar och fallgropar. Ni får även tillfälle att själva träna på att arbete med verktygen genom ett praktiskt case.