Plankonferensen 2020

20-21 april | Västerås

Välkommen på studiebesök 20 april

Vi skapar studiebesök som genomsyras av engagemang och mod att dela med och lära av varandra. Besöken görs i mindre grupper för att öka lärandet och ge ett maximalt utbyte för såväl dig som deltagare som för organisationen vi besöker. Vi har förmånen att oftast mötas av ledare som driver verksamheten tillsammans med sina medarbetare.

Bussar till de olika verksamheterna avgår 12.00 från Steam Hotel i Västerås måndagen 20 april. Vi är tillbaka på hotellet ca 17.00.

Läs mer om årets studiebesök:

Alfa Laval

Katia Lindgren, ansvarig för Produktions Support, hälsar välkomna till Alfa Lavals och världens största värmeväxlarfabrik. 

Med ledtid som ledstjärna och kundens behov i fokus är fabriken en bra bit in i en genomgripande transformation för att nå ’Drömfabriken’, där alla medarbetares engegmang och förmåga är nyckeln till att fortsätta vara konkurrenskraftiga och även möta de ökande krav som ställs på flexbilitet, både i produktsortiment samt support till kunderna. De berättar om hur visionen växte fram, tog form och hur man både trillar i diket och tar sig upp därifrån. Under verkstadsbesöket fokuserar vi på ett par olika områden, där bland annat E2E-styrning och stabilitet genom materialförsörjning är viktiga faktorer.

Cancerrehab vid Skåne Universitetssjukvård

Taktat flöde och ständig förbättring är några av nycklarna till att enheten vann Årets Leanpris 2018. På Cancerrehab i Lund kommer du att få se hur ett helt vårdteam planerar och samarbetar med patienten i fokus. Ledarskap och teamarbete är starka inslag.

Juryns motivering: Cancerrehabiliteringsmottagningen inom Skånes universitetssjukvård utgör en liten del i en stor organisation. Med en vision om hållbar arbetsmiljö, lika vård för alla patienter och budget i balans, samt en situation där behoven alltid är större än kapaciteten har man infört leanprinciperna i alla led.

Cancerrehab har skapat ett taktat flöde som är känt för patienten, medarbetarna och omgivningen, där kringliggande verksamheter utmanas och inspireras till förbättringar. Ständig förbättring är en del av alla medarbetares uppgift och väl integrerat i den dagliga verksamheten. Dokumenterade arbetssätt, verksamhetsanpassad planering, visualisering av mål och produktion enligt leanprinciperna har lett till ökad kapacitet, förbättrad arbetsmiljö och en arbetsplats som är attraktiv för nya medarbetare.

Diab

Diab har infört nio stycken tvärfunktionella block för att driva företaget mot Operation Excellence och Hållbar tillväxt. Med många olika kunder som snabbt ändrar leveransplaner men vill ha korta leveranstider, samtidigt som tillverkningsprocessen ifrån råvara till kundunikt kit har lång ledtid är även Supply Chain en utmaning, där TOC har hjälpt företaget att utveckla sitt flöde. Lean ledarskap har styrt resan med många visuella verktyg, dessutom utförs Waste walk för att minimera slöserier och Värdeflödesanalyser för att optimera hela processen.

Diab AB i Laholm är ett spännande företag med kunder ifrån Vindkraftverk, Marin, Flyg och övrig industri. Diabs material Divinycell som tillverkas i Laholm gör konstruktioner lättare och styvare med sandwichkonceptet. Diabs ledord är Stronger, Lighter, Smarter som syftar på kundens produkt med Divinycell.

Sedan januari 2017 har Diab AB i Laholm infört ett nytt arbetssätt som ska göra hela organisationen Stronger, Lighter, Smarter.

Välkomna att få en inblick i Diabs resa, både med- och motgångar!

ESS – European Spallation Source

Följ med till framtiden! Vid ESS i Lund byggs världens mest kraftfulla neutronkälla, vilket möjliggör vetenskapliga genombrott i forskning relaterad till material, hälsa och miljö för att ta itu med några av de viktigaste samhällsutmaningarna i vår tid. Möt Jörgen Larsson, Senior Logistics Officer som guidar oss på anläggningen och berättar mer om ESS där allting just nu är logistik inför färdigställandet av ett av Europas största forskningscenter.

European Spallation Source ERIC (ESS) byggs i Lund av 13 europeiska länder. Tillsammans med den närliggande synkrotronljuskällan MAX-4 och Science Village kommer den att bli ett världscentrum för forskning inom många vetenskaper, såsom studier av nya material, biovetenskap, arv, kemi och mycket mer.

ICA: Storskalig livsmedelslogistik

Vi får se och uppleva storskalig livsemedelslogistik där automation och manuell hantering  tillsammans skapar förutsättningar att leverera livsmedel och non-food till drygt hälften av ICAs 1300 butiker. Lagret i Helsingborg är resultatet av två av ICAs historiskt största infrastrukturförändringar med en total yta på mer än 105 000 kvm och hantering av allt från fryst livsmedel till blombuketter.

Erik Lindholm, verksamhetsutvecklare, tar emot för att berätta om den resa verksamheten gjort sedan 2006 då första ordern plockades samt resan att under pågående verksamhet utöka fastighet och produktionsvolymer med mer än 50% i projekt ISV – InfraSydVäst.

Helsingborgslagrets resa

Lagret i Helsingborg byggdes 2004 – 2006 och är resultatet av en hopslagning av flera mindre regionala verksamheter. Lagret hanterar och levererar frysvaror, färskvaror, frukt & grönt, blommor, kolonial samt även retur av lastbärarflöden i en och samma byggnad vilket skapat goda förutsättningar av hög konsolidering i transport till butik.

Internlogistiken består av en mix av automationsprocesser, i form av maskiner och robotar, samt traditionell manuell lagerverksamhet där människor, teknik och system dagligen samarbetar för att möta våra kunders krav på kvalité och service.

2015 gjordes ytterligare en mycket stor omställning i befintlig verksamhet där lagret byggdes ut med ytterligare ca 35 000 kvm och delar av tidigare externt hanterade flöden av lastbärare och blommor flyttades in på lagret. Även produktionsvolymerna ökade med mer än 50% som resultat av en större omställning av övriga lagers funktionalitet under projektet InfraSydVäst.

– Förberedelserna och genomförandet av ett så omfattande projekt visade tydligt vilket enormt engagemang och driv som finns bland våra medarbetare. Att under ordinarie verksamhet med minimal kundpåverkan genomföra stora omställningar såväl i hantering som fastighet krävde hög flexibilitet, god kommunikation och en vilja att lyckas med utmaningen, berättar Erik Lindholm tidigare delprojektledare.

Välkommen till ICAs lager i Helsingborg och deras storskaliga verksamhet!

Kjell & Company

Ett produktsortiment på över 10.000 artiklar ställer krav på logistiken, och hjärtat i verksamheten besöker vi under dagen – centrallagret i Malmö, där vi får träffa lagerchef Timmy Magnusson.

2017 öppnade Kjell & Company sin 100:e butik i Sverige. Konceptet med små butiker med stora lager och kunnig personal, internutbildad i företagets egen skola Kjell Academy, har visat sig framgångsrikt och sedan 2015 finns även butiker i Norge.

Nowaste Logistics

Vi besöker lagret på Långeberga industriområde i Helsingborg som är en färskvaruterminal för främst färska frukter och grönsaker. Lagret är 22 000 kvm stort och innehåller ett automatiskt kranlager, robotplock, skaleri, bananmogning, manuellt plock och höglager. Unikt med färska frukter och grönsaker är att det är ett av två livsmedel utan bäst före datum vilket innebär att vårt bästa verktyg för att leverera rätt kvalitet är att omsätta lagret så snabbt som möjligt utan att påverka servicenivån.

–Vi har därför en lageromsättningshastighet på 1,5 dagar i genomsnitt för hela lagret, många produkter är dock nere på timmar, berättar Jesper Brandin, projektkoordinator, som är den som kommer visa oss runt på anläggningen 2 april.

Nowaste Logistics är ett av Nordens ledande logistikbolag som strävar efter att leda den tekniska utvecklingen för tredjepartslogistik. Idag hanteras ett varuvärde om cirka 10 miljarder på drygt 160 000 kvm inom segmenten rumstempererat, kylt och frys. Några av våra uppdragsgivare är Everfresh, Trademax, Atria Scandinavia, Bolist och Coolstuff.

Orkla

I en livsmedelsbransch som växer i samma takt som befolkningsökningen är det spännande att följa tillväxten inom vegansk färdigmat som de senaste åren legat på över 40%. Vi tas emot av Erik Wendel, fabrikschef där produkterna under varumärket Anamma ser dagens ljus, bland annat för att levereras till McDonalds.

Orklas varumärke Anamma har tidigare producerats i Vadensjö respektive Simrishamn men efter en konsolidering av verksamheten sker all produktion i Eslöv. Samtidigt som verksamheten konsoliderats har produktionskapaciteten radikalt ökats för att kunna möta framtiden.

Orkla Foods fabrik i Eslöv har sedan flera årtionden ett nära samarbete med Brings fryslager där man lagrar stora mängder färdigvara. Under första halvan av 2019 kommer Bring stänga lagret i Eslöv vilket innebär att Orkla kommer lagra sitt gods i Helsingborg i framtiden. Denna flytt kräver god planering, nära samarbete med Bring och koll på detaljerna för att våra kunder inte ska bli lidande.

Postnord TPL

OBS! Buss avgår klockan 11.00 från Glasklart, Dockplatsen 1 i Malmö.

Vi besöker E6-terminalen, PostNord TPLs största anläggning i Helsingborg om 35.000 kvadratmeter med inriktning på dagligvarukunder. Nordens största choklad- och godislager med en lagringskapacitet om 60.000 EUR-pallar. Kunder som Cloetta, Orkla Foods, OLW och Barry Callebaut. Terminalchef Thomas Persson guidar oss runt. Varför ska man outsourca sin lagerverksamhet till en TPL-aktör? Vilka är fallgroparna?

SWEP

Under besöket får vi besöka fabriken i Landskrona där allt startade för 35 år sedan, och ta del av den unika företagskulturen som kännetecknas av stort kundfokus, prestigelöshet och effektivt samarbete utan interna murar. Vi får också ta del av arbetet för att förenkla flöden. Tore Hassum, Supply Chain Manager, utlovar en dag med stor öppenhet och lyhördhet för synpunkter och idéer på hur verksamheten kan bli ännu bättre.

SWEP är en ledande leverantör av lödda värmeväxlare och därtill relaterade produkter och tjänster. Företaget har mer en 1000 anställda varav en stor del arbetar i Landskrona där även huvudkontoret finns. SWEP har fabriker i Sverige, Slovakien, USA, Kina och Malaysia. Vi arbetar nära våra kunder och är representerade i mer än 50 länder. Värmeväxlarna används i ett stort antal olika applikationer där det finns behov av att värma eller kyla. Det kan röra sig om allt från air-condition för hemmabruk till stora fjärrvärmeanläggningar. Många av kunderna är välkända företag som Hitatchi, Mitsubishi, Toyota och Viessmann.

Tetra Pak

Välkommen till världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi får ta del av hur Tetra Pak gör för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter.

Vi besöker Tetra Paks båda verksamheter Processing och Filling Machine Production under studiebesöket där vi tas emot av Martin Olsson, Production Centre Manager och Johan Karlström, WCM Manager, Production Centre Packaging Equipment Lund, Tetra Pak Processing Solutions & Equipment.

Under rundturen i fabrikerna kommer vi att få se verksamheten samt WCM och förbättringsaktiviteter med inriktning mot Loss Eradication, med AM-team som bas. Vi kommer även att visa ett Loss Eradication team från respektive verksamhet (metod, resultat och uppföljning). På anläggningarna tillverkas, monteras och testas utrustning för tillverkning, förpackning och distribution av drycker och Liquid Food.

Varmt välkomna!

Johan Karlström

Martin Olsson