Plankonferensen 2019

2-3 april | Malmö

Välkommen på workshop 2 april

Våra workshops är utvalda med omsorg. Vi vill att du som deltagare ska få med dig kunskap som förändrar. I år har vi glädjen att erbjuda tre riktigt spännande alternativ – alla heldagslånga och med riktigt engagerade och insatta moderatorer och lärare.

Våga våga – modigt ledarskap i produktionsmiljö

Hur jobbar man för att ta tillvara på all hjärnkapacitet som finns att tillgå i en traditionell produktionsmiljö ? Vilket ledarskap krävs för att ta steget och våga gå bortom lean, agile, kaizen och förvandla ord till handling?

Jenny Heimersson, VD på Epiroc i Kalmar, berättar om hur man skapar en miljö där mjuka värden lyfts fram och skapar hårda värden och resultat baserat på ökat engagemang och bidrag från alla anställda. Tillsammans med Jenny gör vi en tidsresa med återblickar i både misstag och framgångar, kopplat till olika verktyg och lärdomar. En workshop designad för dialog, interaktion och verktyg baserade på verkligheten under ledning av Livia Troili, ledarskapskonsult på Flatpack Leadership.

Perstorp: Från Sales & Operation Planning till Integrated Business Planning

Under den här heldags-workshopen på Perstorps huvudkontor introduceras du till Perstorp som företag och Monica Jönsson, Vice President, Planning & Logistics, berättar tillsammans med sitt team om hur de har utvecklat de olika delarna i IBP-processen; Demand Planning, Capacity Planning, Master Planning and Executive Review. Tillsammans diskuterar vi vilka utmaningar man kan stöta på och hur man tar sig förbi dem.

2015 formades ett globalt planeringsteam och en global S&OP-process introducerades inom Perstorp. Sedan dess har process, system och organisation utvecklats vidare, från fokus på volymer till marginaler och börjat göra budget och strategiplanering genom IBP-processen (Integrated Business Planning).

Workshopen hålls på Perstorps huvudkontor, Neptunigatan 1, med start 10.00.

Leanspel

Ta chansen att spela leanspelet, vår mest populära lean-träning som används av både högskolor och industri för att lära sig lean praktiskt med stort engagemang. Dagen leds av Dan Carlsson, Gruppchef Produktions och arbetsmiljö, RISE Research Institute of Sweden. Dan är flitigt anlitad som lärare i uppdragsutbildning för industrin och som talare i inspirationsseminarier. Han har varit med i Produktionslyftet sedan starten 2007 och har stor erfarenhet av att coacha förändrings- och förbättringsarbete i företag, både i nätverk och inom enskilda företag.

Leanspelet är en simulerad verksamhet, där spelarna antar olika roller. De utmanas i grupp att ta initiativ och beslut om kontinuerliga och ibland radikala förbättringar av sin arbetsplats.

Tillämpning av olika leanprinciper varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg. Spelet spelas i flera omgångar.