2021-09-03

Online

Lean Talks med Gert, Joakim och Pia

For English

3 september 2021, kl 10.00-12.00  

I detta Lean Talk gästas vi av Martin Lyckström, Scania.

Demand to Cash – Utjämna hela försörjningskedjan genom att koppla ihop Marknad och Produktion på ett sätt som aldrig tidigare gjorts.

Vår gäst denna vid denna Lean Talk är Martin Lyckström, senior vice president Demand to Cash, som kommer att berätta om Scanias senaste grepp för ökad fokus på kund och lönsamhet.

Demand to Cash är en ny roll och ett nytt fokusområde inom Scania för att ta nästa steg i en synkroniserad och effektiv Supply Chain. Inom Lean och TPS nämns ordet ”heijunka” emellanåt, och det översätts oftast till utjämning (samma som man översätter Mura i, Mura, Muri – överbelastning och  Muda – slöseri).

Men innebörden av hur det tillämpas tolkas på många olika sätt. Det vanligaste är att man jämnar ut en orderkö så att tillverkningen får en så jämn belastning som möjligt.

Ojämnhet och ryckighet är den absolut största orsaken till slöserier, ineffektivitet och det skapar flera följdproblem.

Scania har tagit detta ett steg vidare jämfört med de flesta andra företag i västvärlden. Man börjar utjämningen ett steg innan kön av ordrar blir skarp d v s att skapa efterfrågan och kapacitet som matchar varandra. Då krävs ett mycket mer proaktivt arbete uppströms mellan produktion och marknad.

Nu har man ett par års erfarenhet och resultaten är häpnadsväckande. Scania är på väg att lyckas med ”Heijunka”, utjämning, på riktigt!

Prata Lean med oss! 

Lean Talks är en serie av webinar. Vi lyssnar tillsammans på en presentation, ställer frågor till presentatören och sedan reflekterar, analyserar och diskuterar vi från vår studio. Chatten kommer att vara öppen hela tiden så att det är era frågor som styr samtalen.

Vi kommer att ha Lean Talks 6 gånger per år, 3 gånger på hösten och 3 gånger på våren. Under våren var följande datum: 12 februari, 16 april och 4 juni 2021. Första Lean Talks var 11 december 2020.

Värdar för Lean Talks: 

Gert Frick är före detta Dierector på Volvo Cars Manufacturing system. Gert har även varit CEO för Japan Management Association och Vice President på Scania med overall responsibility of Scania Production System (SPS).

Pia Anhede och Joakim Hillberg är konsulter sedan över 25 år med inriktning mot implementation av lean. De har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom industri, service, offentlig sektor och sjukvård. De har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia och Joakim är civilingenjör från Chalmers och Joakim har en MBA från Insead.

Tid, omfattning och pris

Nästa tillfälle: 3 september 2021 online.
Tider: Kl. 10.00-12.00.
Pris:  300 kr exkl moms.

Detta webinar är på engelska. Länken till webinariet skickas ut innan inloggning.

Anmälan och kortbetalning

Pris

Information
Priser som syns för kortbetalning är inklusive moms.

Anmälan och fakturabetalning - Lean Talks 3 september