Integritetspolicy

Villkoren nedan gäller för aktiviteter såsom utbildningar, konferenser, seminarier, nätverksträffar och dylikt i Logistkföreningen Plans regi.

Logistikföreningen Plans allmänna villkor

Bokning
Du har flera alternativ när du vill boka en aktivitet. En aktivitet kan vara en utbildning, konferens, nätverksträff eller liknande. Det enklaste sättet är att boka på webbplatsen. Du kan även skicka e-post till info@plan.se. Glöm inte att uppge aktivitetens namn och datum. Givetvis är du välkommen att boka på telefon 08-24 12 90 eller kontakta eventuell säljare som finns angiven för aktiviteten.

Bekräftelse
Efter din anmälan får du en personlig bekräftelse via e-post. Kontakta oss om du inte har fått någon bekräftelse inom tre arbetsdagar.

Kallelse
Kallelse sänds när vi har tillräckligt många deltagare för att kunna genomföra aktiviteten. För utbildning och konferens sker det senast 14 dagar före start.

Avbokningsregler för aktiviteter
Det kostar ingenting att avboka en aktivitet som genomförs i Sverige, fram till och med 28 dagar före start. Om avbokning sker 27-21 dagar före start debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 20-0 dagar före start debiteras full avgift. Deltagarplats kan överlåtas till annan person i samma organisation.
Observera att sen avbokning även kan medföra avbokningsavgift från hotellet eller konferensanläggningen enligt deras branschpraxis.
För avbokning av aktivitet som genomförs utanför Sverige ska avbokning ske senast 60 dagar före start, därefter debiteras 100% av avgiften.

Inställande av aktivitet
Om deltagarantalet för en aktivitet är för litet förbehåller vi oss rätten att ställa in eller ändra datum. För nätverksträffar kan det ske senast 5 dagar före aviserad start. För utbildningar kan det ske senast 10 dagar före aviserad start – i dessa fall ska anmäld deltagare få besked om att aktiviteten riskerar att ställas in senast 14 dagar före start. Nätverksträff och utbildning kan även ställas in om kursledare akut insjuknar. För konferenser kan inställande ske senast 21 dagar före start. Vid inställande av aktivitet svarar vi inte för hos deltagaren uppkomna kostnader.

Pris
Avgiften avser deltagande, i förekommande fall utbildningsmaterial och dokumentation samt förtäring i samband med aktiviteten. Kostnad för logi ingår ej. Moms tillkommer på samtliga priser. Vi reserverar oss för prisjusteringar.

Betalning
Avgiften faktureras och ska vara betald inom 30 dagar från fakturadatum, dock alltid senast tre dagar före aktivitetens start.

Medlemsrabatt
För dig som är medlem i Plan utgår medlemsrabatt på många aktiviteter.

Force majeure
Vi ansvarar ej för de fall då aktiviteten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför Plans kontroll.

Nöjd-kund-åtagande
Vi är övertygade om att den aktivitet som du har valt kommer att motsvara dina förväntningar och innehålla utlovade kunskapsområden. Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med en utbildning, erbjuder vi motsvarande utbildning utan extra kostnad, om så är möjligt med annan kursledare.

Fråga oss gärna
Kontakta oss på telefon 08-24 12 90 eller via e-post info@plan.se.

Information om behandling av personuppgifter och cookies

Mot bakgrund av den nya EU:s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.

Logistikföreningen Plan respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Anmälan till Lean-kurser gör att personuppgifterna hanteras av Lean Competence Sweden AB.

De typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du besöker våra arrangemang, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, medverkar som utställare, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, språkinställningar, jobbtitel och bransch. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
– Skicka dig nyhetsbrev och information om våra arrangemang.
– Behålla historik för dig som deltagit på olika arrangemang.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, så som tryckerier och extern konferensorganisatör på den konferens du deltar på. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter besöka våra arrangemang eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell besökare hos oss.  Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Information om användning av cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien gör det också möjligt att följa en användares surfande.

Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner. Moderna webbläsare har stöd för så kallat ”ikognitoläge”, vilket innebär att dina cookies raderas varje gång du stänger din webbläsare. Webbläsaren kan ställas in så att den automatiskt nekar webbplatser att använda cookies eller informerar användaren om att en webbplatsen använder cookies. Detta kan medföra att webbplatsen inte fungerar på ett bra sätt. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du använder. Läs under Hjälp (eller motsvarande meny) i din webbläsare för instruktioner.

På denna webbplats används cookies för att få besökstatistik. Besöksstatistik är ett viktigt verktyg för oss när vi ska utveckla webbplatsen, men vi gör det utan att försöka ta reda användarens identitet. För frågor, skriv till info@plan.se.