23 oktober 2019

Göteborg

Kata Coaching Dojo: Träna din förmåga att coacha förbättringsarbete

På denna 1-dagsträning lär du dig att förbättra din förmåga att coacha team till ständig förbättring och enastående resultat – och hur man tränar andra till coacher.

>> In English

Att lyckas etablera ständig förbättring i riktning mot de strategiska målen är en nödvändighet för många verksamheter. De ändrar sina arbetssätt utifrån leanprinciperna, använder problemlösningsmetoder som A3 och PDCA och driver förbättringsprojekt.

Trots detta är det svårt att nå bestående resultat. Varför är det så? Vanliga orsaker är:

 • Implementeringen av verktyg och metoder drivs av interna eller externa konsulter och därför lär sig inte teamen hur de ska tillämpas.
 • Det som verkar fungera bra i en workshop fungerar inte nödvändigtvis i verkligheten – allt måste anpassas och fortsätta förbättras.
 • Den dagliga verksamheten prioriteras ofta på bekostnad av förbättringsarbetet.

För att lyckas måste vi öka fokus på att göra ständig förbättring till en del av allas dagliga arbete och samtidigt öka medarbetarnas förmåga att anpassa och skapa nya lösningar.

I den här träningen får du se att det är möjligt, genom att utveckla ett coachande ledarskap. Det innebär att vi:

 • Coachar för att utveckla medarbetarnas förmågor.
 • Coachar för att utveckla problemlösning med till exempel A3.
 • Coachar för att få leanmetoder att fungera och stödja medarbetarna att anpassa dem till processerna.

Men hur blir du en riktigt bra coach och hur ska du träna andra att bli det?

Coaching Katan – de fem klassiska frågorna – är en bra start som används allt mer. Men få har blivit riktigt bra coacher, som kan anpassa sig baserat på situationen.

Öka takten i ditt lärande genom Kata Coaching Dojo

Kata Coaching Dojo är en praktisk träningsmetod som hjälper dig att utveckla de färdigheter som beskrivs ovan. Upplägget innebär att du skapar en egen Kata Coaching Dojo, med en uppsättning övningar som passar din verksamhet, så att ni kan fortsätta att utveckla och anpassa er coachning.

Kata Coaching Dojo är en serie övningar som ni kan köra flera gånger i en ”offline”-miljö, dvs utanför den skarpa verkligheten. Ni får alltså en säker miljö att träna i.

Med hjälp av Kata Coaching Dojo kan ni som coacher träna att anpassa er till olika situationer genom att ställa fördjupande frågor och gå längre än de fem ”starter questions” som finns i Coaching Kata.

Det här får du med dig hem

 • Utvecklad förmåga att utvärdera din coaching-konversation och känna igen situationer där du behöver agera.
 • Förståelse för hur du ska reagera på olika situationer.
 • Förbättrad kvalitet på din coaching genom att fördjupningsfrågor som går bortom Coaching Kata-frågorna.
 • Ett träningskoncept som du kan etablera inom din verksamhet eller ditt team, för att kontinuerligt öva och förbättra coachernas förmåga.

Träningen är till för…

 • Ledare som vill förbättra sin förmåga att coacha sina team till ständig förbättring och goda resultat.
 • Verksamhetsutvecklare och Lean-facilitatorer som vill öka prioriteringen, effekten och hållbarheten hos problemlösningsmetoder som A3 och effekterna av daglig styrning och ”gemba walks”.
 • Tränare som jobbar med att utveckla chefernas förmåga att coacha.
 • HR-chefer som strävar efter att etablera coachning som en kärnkompetens för ledarskapet.
 • Dig som tillämpar Kata och vill ta din förmåga att coacha till nästa nivå och gräva djupare i kraften i Coaching Kata.

Möt facilitatorerna

Kata Coaching Dojo-träningen har utvecklats av Tilo Schwartz. Han kommer att facilitera dagen tillsammans med Pia Anhede och Joakim Hillberg. För att maximera möjligheterna till hands-on träning kommer de att stödjas av ett antal certifierade Kata Coaching Dojo-tränare.

Tilo Schwarz stödjer ledare att bli bättre coacher så att deras team blir bättre på att lösa problem och nå nya utmaningar. Som fabrikschef för Festool 2006-2012, etablerade han Kata som huvudsakligt angreppssätt för att leda, lösa problem och driva förbättring. Genom deras kontinuerliga förbättringsarbete har de fått AT Kearneys pris ”Plant of the Year” och en andraplats i INSEADs utmärkelse Industrial Excellence Award. Tilo har också skrivit tre böcker om kata, till exempel The Toyota Kata Memory Jogger. Mer om Tilo hittar du på www.LERNZONE.com

Pia Anhede och Joakim Hillberg har över 25 års erfarenhet av att stödja lean-transformationer i organisationer från industri, service, offentlig sektor och sjukvård. De har arbetat med längre förändringsprojekt i mer än 70 projekt i över 15 länder, till exempel med Tetra Pak, Skånes Universitetssjukhus, Volvo Cars och Newbody. De har ett nära samarbete med Mike Rother och har bland annat utvecklat träningar tillsammans.

”Det unika är att du får träna samma coachningssituation flera gånger, och att du får med dig detta angreppssätt hem till din egen verksamhet.”

Praktisk info

Begränsat antal deltagare för att säkerställa att alla får praktisk träning. Först till kvarn gäller.

Plats: Vi är på Hotel Waterfront i Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10.
Datum: 23 oktober 2019. Morgonkaffe från kl 08.30. Programmet börjar kl 09.00 och avslutas kl 16.30.
Pris: 6000 kr exklusive moms.
Språk: Engelska.
Frågor? Prata med Pia Anhede, pia@anhede.com, +46705438048.

Anmälan till Kata Coaching Dojo

 • Ställ ut eventuell inköpsorder till Lean Competence Sweden AB, 556829-4739.