Handbok i materialstyrning

E – Bestämning av säkerhetslager

E01 Välja buffertmekanism för att hantera osäkerheter – En översikt

E03 Egenskaper hos metoder för bestämning av säkerhetslager

E05 Bestämning av säkerhetslager i svensk industri

E06 Välja efterfrågefördelning

E09 Metoder för bestämning av säkerhetslager – En översikt

E11 Uppskattat säkerhetslager

E12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid

E13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars efterfrågan

E21 Säkerhetslager beräknat från fast bristkostnad per bristtillfälle

E22 Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck

E23 Säkerhstlager beräknat från fast bristkostnad per restorder

E26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice

E27 Säkerhetslager beräknat från fyllnadsgrad

E28 Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år

E30 Säkerhetslager uttryckt som säkerhetstäcktid

E31 Uppskattad säkerhetstid

E32 Säkerhetstid som procent av ledtid

E33 Säkerhetstid baserat på servicenivå för leveranstidpunkter

E35 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av produktionsplaner

E36 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av variantfördelningar

E41 Säkerhetslager i periodbeställningssystem

E42 Säkerhetslager i förbrukningsersättande system

E43 Säkerhetslager vid materialbehovsplanering

E44 Säkerhetslager i kanbansystem med två kort

E45 Säkerhetslager i kanbansystem

E51 Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid

E52 Differentiera säkerhetslager med antal dagars täcktid

E53 Differentiera säkerhetslager med cykelservice

E54 Differentiera säkerhetslager med fyllnadsgradsservice

E62 Säkerhetslager vid säsongvariationer

E81 Kapitalbindningseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan

E82 Kapitalbindningseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

E83 Kapitalbindningseffekter av att differentiera cykelservice

E84 Kapitalbindningseffekter av att differentiera fyllnadsgradsservice

E85 Kostnadseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan

E86 Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

E87 Kostnadseffekter av att differentiera cykelservice

E88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradsservice

E91 Säkerhetslager med Poissonfördelning

E92 Säkerhetslager med Gammafördelning

E93 Säkerhetslager med Lognormal fördelning

E95 Säkerhetslager vid verklig fördelning

E100 Normalfördelning

E101 Poissonfördelning

E102 Gammafördelning

E103 Lognormalfördelning

Bilaga 1 Beteckningar

Bilaga 2 Normalfördelningstabell

Bilaga 3 Servicefunktionen

Bilaga 4 Poissonfördelningstabell

>> Tillbaka till Handbok i materialstyrning