Handbok i materialstyrning

B – Parametrar och variabler

B11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

B12 Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

B13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader

B14 Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager

B15 Uppskatta bristkostnader i lager för produktion

B21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager

B22 Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager

B23 Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering av säkerhetslager

B24 Välja acceptabelt antal bristtillfällen för dimensionering av säkerhetslager

B28 Välja servicenivå på leveranstidpunkter

B31 Beräkna bristkostnader från orderradsservice

B32 Beräkna cykelservice från orderradsservice

B33 Beräkna antal dagars medelefterfrågan från orderradsservice

B34 Beräkna andel ledtidsefterfrågan från orderradsservice

B40 Beräkna standardavvikelser utan efterfrågehistorik

B41 Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer och prognosfel

B42 Beräkna standardavvikelser för ledtider

B43 Ledtidsanpassa standardavvikelser för efterfrågevariationer

B44 Beräkna standardavvikelser vid ledtidsvariation

B46 Beräkna standardavvikelser vid säsongvariationer

B51 Uppskatta ledtider för anskaffning

B52 Uppskatta ledtider för tillverkning

B53 Uppskatta kötider vid tillverkning

B61 Samband mellan ordersärkostnader och antal order

B63 Samband mellan bristkostnader och cykelservice

B64 Samband mellan bristkostnader och fyllnadsgradsservice

B65 Samband mellan bristtkostnader och antal bristtillfällen

B71 Bestämma volymvärdeklasser

B72 Bestämma rörlighetsklasser

B73 Bestämma XYZ-klasser

Bilaga 1 Beteckningar

>> Tillbaka till Handbok i materialstyrning