Handbok i materialstyrning

D – Bestämning av orderkvantiteter

D01 Metoder för bestämning av orderkvantiteter – En översikt

D02 Användningssätt för olika partiformningsmetoder

D03 Egenskaper hos metoder för bestämning av orderkvantiteter

D04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter

D05 Bestämning av orderkvantiteter i svensk industri

D06 Beslutsmodell för anskaffning mot order

D11 Uppskattad orderkvantitet

D12 Ekonomisk orderkvantitet

D13 Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader

D14 Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan

D21 Ekonomisk orderkvantitet vid tillfälliga rabatterbjudanden

D22 Ekonomisk orderkvantitet med hänsyn till rabatterade priser

D23 Ekonomisk orderkvantitet vid känd prisökning

D27 Ekonomisk orderkvantitet vid successiva inleveranser

D30 Uppskattat antal order

D31 Orderkvantitet med hjälp av uppskattat antal dagars täcktid

D32 Orderkvantitet med hjälp av ekonomisk beräknad täcktid

D33 Orderkvantiteter genom differentiering baserad på uppskattningar

D34 Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider

D35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per order

D36 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta enhetskostnadsmetoden

D37 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta totalkostnadsmetoden

D38 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta periodkostnadsmetoden

D39 Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering

D41 Beställningsintervall i periodbeställningssystem

D42 Orderkvantiteter i periodbeställningssystem vid säsongvariationer

D43 Orderkvantiteter för tvåbinge- och tvålådesystem

D45 Orderkvantiteter i kanbansystem

D47 Orderkvantiteter vid engångsanskaffning

D48 Orderkvantiteter vid sistagångsanskaffning

D49 Orderkvantiteter vid säsongvariationer

D51 Orderkvantiteter vid gruppbeställning för att uppnå rabatt

D52 Orderkvantiteter vid gruppbeställning

D53 Orderkvantiteter vid gruppbeställning med hänsyn till lagersaldon

D54 Orderkvantiteter vid cyklisk gruppbeställning med samma frekvens

D55 Orderkvantiteter vid cyklisk gruppbeställning med olika frekvens

D61 Ekonomiska orderkvantiteter med policybestämd lagerhållningsfaktor

D62 Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsning av kapitalbindning

D63 Ekonomiska orderkvantiteter vid omställningstidsbegränsning

D64 Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

D66 Orderkvantiteter med hänsyn tagen till säkerhetslagerstorlek

D71 Partiformningsmetoder och systemnervositet

D81 Ekonomisk orderkvantitet för kund och leverantör – Tillverkning mot order

D82 Ekonomisk orderkvantitet för kund och leverantör – Leverans från lager

Bilaga 1 Beteckningar

>> Tillbaka till Handbok i materialstyrning