Handbok i materialstyrning

C – Materialstyrningsmetoder

C01 Välja materialstyrningsmetod – En översikt

C03 Egenskaper hos materialstyrningsmetoder

C06 Klassificering och beteckningssätt

C08 Materialstyrningsmetoder i svensk industri

C11 Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter

C12 Beställningspunktssystem med saldoberoende orderkvantiteter

C13 Beställningspunktssystem med dubbla beställningspunkter

C14 Beställningspunktssystem för sambeställning

C16 Beställningspunkter vid säsongvariationer

C17 Reservationshantering i beställningspunktssystem

C21 Periodbeställningssystem

C22 Förbrukningsersättande materialstyrningssystem

C23 Transaktionsbeställningssystem

C31 Täcktidsplanering

C32 Täcktidsplanering vid säsongvariationer

C33 Reservationshantering vid täcktidsplanering

C34 Täcktidsplanering för sambeställning

C41 Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan

C42 Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning

C43 Materialbehovsplanering vid säsongvariationer

C44 Reservationshantering vid materialbehovsplanering

C46 Materialbehovsplanering för sambeställning

C51 Två-binge system

C54 Två-låde system

C55 Enkel-kanbansystem

C56 Dubbel-kanbansystem

C57 Kanbansystem vid stora orderkvantiteter

C61 Kortlösa kanbansystem

C62 CONWIP-system

C71 Orderbunden materialstyrning

C76 Cyklisk produktion med fast ordningsföljd

C77 Cyklisk produktion med givna tillverkningstidpunkter

C81 Distributionsbehovsplanering

C82 Beställningspunktssystem med kundinformation

C91 Materialstyrning med bristlistor

C92 Överdrag i materialstyrningssystem

C96 Materialstyrning vid sambeställning

Bilaga 1 Beteckningar

>> Tillbaka till Handbok i materialstyrning