2021-04-07

Webinar

Webinar – Strukturer för att skapa bra medarbetar- och ledarskap

Part Development AB – Teamsträff

Vilka strukturer behövs i en organisation för att skapa bra medarbetarskap och ledarskap och hur använder vi strukturerna i vardagen för att fortsätta utveckla oss i våra respektive roller?

Vi på Part Development har lång erfarenhet av att träna och utveckla alla typer av verksamheter. Vi får ofta frågan om problembilderna skiljer sig åt mellan verksamheter och svaret är väl både och. En vanlig gemensam utmaning är att få till ett kontinuerligt lärande där alla blir sedda och kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vid detta tillfälle kommer vi att beskriva viktiga principer och förutsättningar för att underlätta lärandet. Vi kommer också att prata om avvikelser, konsekvens och rätt beteende som viktiga ingredienser för att lyckas.

Program

 • Presentation av deltagarna
 • Kort om Part Development
 • Programmet
  • Principer för ledarskap och medarbetarskap
  • Värderingar och mål
  • Viktiga strukturer för att nå målen
   • Pulsmöte
   • Förbättringsarbete
  • Ledarens och medarbetarens respektive roller i dessa strukturer
  • Hur vi i vardagen använder input från dessa strukturer

Mer information

Datum: 2021-04-07, kl. 13.00 – 14.30
Plats: Bekvämt vid din dator eller mobiltelefon i form av Webinar.
Pris: 0 kr för medlem. 300 kr för ej medlem.
Länken till webinariet skickas ut innan inloggning. 

Sista anmälningsdag 6/4.

Kontakt: Björn Olsson 076-879 89 05

Välkommen hälsar Logistikföreningen Plan region Syd!