2021-11-30

Webinar

Webinar – Digital transportupphandling för godstransporter

Transportupphandlingar för parti- och styckegods inom tillverkningsindustri, grossister, handel med flera branscher, ser i princip likadana ut idag som för 50 år sedan med ett fokus på ett enhetspris per leverans, timma eller dag, där en förändrad upphandlingsmodell baserad på digitaliserade affärsprocesser kan ge både kostnadsbesparingar och minskar miljöbelastningen.

Femstegsmodellen utvecklades genom ett större FOI-projekt finansierat av Trafikverket som är en ny affärsmodell som integrerar ruttoptimering och fordonsövervakning som del av transportupphandlingen som sedan följs upp med styrning, kontroll och uppföljning i den dagliga driften (Femstegsmodellen Rapport 2016:100 kan laddas ner från http://trafikverket.diva-portal.org/).

Med en omvärld med påtagligt ökad klimatmedvetenhet, skenande oljepriser, chaufförsbrist och skakiga försörjningskedjor, kommer vi på Eco-First Logistics beskriva hur företag kan öka beställarkompetens för att verka som en logistikpartner till upphandlad transportör, snarare än ständiga omförhandlingar av priser i befintliga kontrakt från förändringar i transportkedjor.

Olof Moen, transportforskare, går igenom förutsättningar inom transportsektorn idag och gör en jämförelse mellan traditionell transportupphandling och Femstegsmodellen. Berndt Andersson med 40-års erfarenhet av transportupphandlingar visar därefter på en tillämpning av Femstegsmodellen. Avslut efter 14:30 med virtuell kaffe- och diskussionsstund för de som vill sitta kvar.

Mer information

Datum: 2021-11-30, kl. 13.30 – 14.30
Plats: Bekvämt vid din dator eller mobiltelefon i form av Webinar.
Pris: 0 kr för medlem. 300 kr för ej medlem.
Länken till webinariet skickas ut innan inloggning. 

Sista anmälningsdag 29/11.

Teamsträff med Eco-First Logistics AB. 

Kontakt: Olof Moen & Logistikföreningen Plan

Välkommen hälsar Logistikföreningen Plan region Syd!

Anmälan och kortbetalning

Ej medlem

Vill bli medlem

Information
Priser som syns för kortbetalning är inklusive moms.

Anmälan och fakturabetalning - Digital transportupphandling för godstransporter

Steg 1 av 2