Vad säger Jeff Liker om lean ledarskap?

Jeffrey Liker, professor vid University of Michigan och kanske vår mest kända lean-guru med forskning kring Toyota samt författare till ett flertal bästsäljande boktitlar, hade ett heldags Master Meeting här i Sverige förra veckan.

I våra leanbrev vill vi dela med oss från våra Master Meetings. Självklart är det inte samma sak som att delta i ett Master Meetings, men förhoppningsvis får ni några goda insikter och lärdomar att ta med er.

Det som ständigt slår oss och även kommenteras på utvärderingarna, är att ”det var ju inget nytt”. Ur ett perspektiv så är det heller inte det. Jeff Liker gick igenom vikten av att vara i gemba, att praktisera PDCA, ledarens roll och utveckling samt hur dessa hänger ihop. Ur ett annat perspektiv förstår man att det inte finns någon genväg eller magisk formel. Problemet är att vi har inte har den uthållighet att strukturerat och kontinuerligt vara i gemba, praktisera PDCA och arbeta med visuell management. Ett annat misstag är att vi inte förstår att det är tillämpning av nya arbetssätt som är det som driver en förändring av kulturen. Många tror att det går att ändra kulturen först, för att sedan ändra hur vi gör saker. Likers budskap är att det handlar om att göra och träna eller som han sa:

“It’s easier to act your way to a new way of thinking than to
think your way to a new way of acting.”

Se även bilden nedan – kultur och arbetssätt ändras genom att vi gör på ett nytt sätt, inte bara att vi pratar om det:

Några välkända områden som Jeff djupdök i:

 • Betydelsen av att vara i gemba och att som ledare ha ett standardiserat arbete eller mönster att följa, t ex gå samma runda, efterfråga samma saker, ställa samma frågor, coacha medarbetarna i problemlösning och på så sätt ständigt utmana sig själv och andra. Det som Mike Rother kallar Toyota Kata och är tema för vårt nästa Master Meeting.

 • PDCA var ett genomgående tema. PDCA kan beskrivas i åtta steg – de fem första handlar om PLAN!

  PLAN  Steg 1 Förtydliga problemet, vad är vårt ideal-läge?
  PLAN  Steg 2 Analysera nuläget och se gapen.
  PLAN  Steg 3 Bryt ner problemet – vad vill vi åstadkomma.
  PLAN  Steg 4 Analysera rotorsaker
  PLAN  Steg 5 Vad är lösningarna och vem gör vad, när.
  DO     Steg 6 Håll pulsen i förändringen.
  CHECK  Steg 7 Mät åtgärder och effekt.
  ACT    Steg 8 Standardisera och sprid

  Vanliga misstag vi gör är att hoppa från Problem -> Lösning, vilket i realiteten innebär att PLAN, CHECK, ACT inte beaktas och därmed en stor del av lärande uteblir. Att använda A3 är ett sätt att visualisera PDCA, vilket hjälper oss att skapa lärande.

 • Alla vet att överproduktion är slöseri, kanske den allvarligaste formen av slöseri. På Jeffs fråga om vi hört någon som ”fått tillsägelse av chefen” för att de producerat för lite så räckte de flesta upp handen. På frågan om vi hört någon som ”fått tillsägelse” för att de producerat för mycket så togs de flesta händer ner. Ledarskap handlar om konsekvens. Vi kan inte säga att det är viktigt att eliminera slöseri och sedan inte reagera på det i det dagliga arbetet.
 • Visuell styrning och ledning är en viktig del i en organisation där man vill skapa samsyn kring både hur det bör vara (planer, standards, mätetal, mm), vilka avvikelser som uppkommit och vilka förbättringsinitiativ som drivs, mm. Att visualisera engagerar flera delar av hjärnan och gör att vi använder fler sinnen. Hjärnforskning visar att detta är vitalt för minnet och vårt lärande.

Sammanfattningsvis har ledaren enligt Liker fyra områden att utvecklas inom enligt bilden nedan. Ni som vill lära er mer kan läsa hans bok ”The Toyota Way to Lean Leadership” men i slutändan handlar det om att praktisera och lära!

 

 

På PLAN-konferensen dagen innan presenterade Einar Gudmundson från Volvo Cars Customer Service hur de omsatt Likers ledarskapsmodell i praktiken med stor framgång. Grunden för ledarutvecklingen är självreflektion (vad gör jag konkret) inom respektive utvecklingsområde, coachning och tydliga aktiviteter eller handlingar för att träna mig och min organisation. Återigen ser man vikten av att som chef vara i gemba – där det verkliga arbetet utförs.

Nästa Master Meetings är Toyota Kata med Bill Costantino. Här får vi en fördjupning i PDCA, speciellt för utmaningsdrivet förbättringsarbete, d v s då vi inte har en standard att referera till, inte tydliga avvikelser att arbeta med, utan då vi skall bryta ny mark och utveckla ny kunskap.

Pia Anhede är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Pia har mer än 20 års erfarenhet av lean i längre förändringsprojekt. Hon har arbetat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia är civilingenjör från Chalmers.

Joakim Hillberg är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Joakim har stor erfarenhet av förändringsprojekt inom både produktion och service. Joakim har arbetat i mer än 30 företag i över 10 länder. Han är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från INSEAD.