Tankar om logistik

Inom logistiken finns det lika lite som inom andra kunskapsområden några absoluta sanningar. Vilken lösning man än inför och åtgärd man än vidtar finns det både för- och nackdelar. Vad som är det lämpligaste tillvägagångssättet för att lösa ett logistikproblem är också starkt beroende av de förhållanden som råder och de förutsättningar som föreligger. Avsikten med de tankar och synsätt som framförs och diskuteras i den här boken är därför inte att tala om hur man skall tänka eller hur man skall göra i olika situationer. Det är i stället att försöka bidra till ökad förståelse och nya uppslag till lösningar för er som arbetar med logistik, vare sig det är i industrin, inom offentlig verksamhet eller utbildning och forskning vid våra universitet och högskolor.

Innehållsförteckning

 • Skall vi utgå från teori eller praktik i logistiken?
 • Lösa logistikproblem eller leva vidare med dem?
 • Är de enkla lösningarna alltid de bästa?
 • Kan man bara bli bättre genom att samtidigt bli sämre?
 • Planera eller parera för att bli framgångsrik?
 • Används ABC-klassificering och används den rätt?
 • Hur påverkas logistiken av att outsourca tillverkningen?
 • Bör lovade leveranstider hållas?
 • Vilket är det viktigaste; korta eller säkra leveranstider?
 • Använder vi lagerhållningsräntan för att optimera totalkostnader eller för att manipulera kapitalbindning?
 • Varifrån kommer alla efterfrågevariationer?
 • Vad är det för fel på att använda MRP?
 • Räcker det att genomföra lean-projekt för att få effektiv logistik?
 • Är lång orderstock något att sträva efter?
 • Vad är egentligen ett prognosfel?

Stig-Arne Mattsson har under många år haft förmånen att arbeta med logistik i de mest skiftande sammanhang och i denna bok förmedlar Stig-Arne om vad han lärt sig under åren.

Vill du köpa boken? Kontakta info@plan.se
(Kostnaden  är 100 kr exkl. moms per bok. Vid beställning av fler än 20 böcker får man 20% rabatt per bok).

Boken + frakt faktureras av Logistikföreningen Plan.