Produktionslogistik Intro

Ger begrepp och helhetssyn genom simuleringsspel, föreläsningar och grupparbeten.

Kursbeskrivning

Denna kurs ger under engagerande former en helhetssyn på produktionslogistik, planeringsupplägg, ekonomi, lagerstyrning och materialflöden. Den röda tråden i kursen är ett simuleringsspel där deltagarna i smågrupper styr ett producerande företag med olika planeringsmetoder och efter olika planeringsmodeller.

Antal dagar och pris

Pris (antal dagar före start)
Medlem 9900 kr
Ej medlem 10 400 kr

Som Plan-medlem får du 500 kr i medlemsrabatt.

Alla priser exkl. moms.

Förkunskaper

Kursen är en introduktionskurs och har inga speciella krav på förkunskaper.

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska. Övningshäfte delas ut första kursdagen.

Kursmaterial, lunch och fika ingår i kursavgiften.

Resor och logi ingår ej.

Omfattning

2 dagar

Inga fastställda kursstarter just nu.
Anmäl intresse till info@plan.se

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren ha översiktlig kunskap om

  • Lära känna de viktigaste begreppen och sambanden inom produktionslogistik och planering
  • Lära känna de viktigaste principerna och metoderna för styrning av produktion och material
  • Ekonomi med tonvikt på helhetssyn och effekter av olika åtgärder i produktionsflöden och lager

Målgrupp

Planerare, inköpare, produktionstekniker, produktionsledare, samordnare i produktionen, eller alla i arbetslaget, som breddutbildning. Utbildningsgrupp ca 12-20 personer.

Andra målgrupper är: Projektgruppen/Ledningsgruppen för gemensamt avstamp i förändringsarbete, eller Systemutvecklare och konsulter för att belysa helheten.

Kursintyg

  • Erhålls vid minst 75 procent deltagande.

Dag 1, förmiddag

Egentest. Vi lär några begrepp, som beställningspunkt, säkerhetslager, orderkvantitet och ledtid. Vi intar våra roller, vd, ekonomichef, försäljningschef, produktionschef, och planerings- /inköpschef. Vi kör företaget under två månader och lär känna material- och penningflöde, kundernas förväntningar, mm. Diskussion om varför vi har lager för färdiga produkter, halvfabrikat, och råmaterial.

Dag 1, eftermiddag

Vi förbereder vårt företag för tillverkning mot kundorder. Diskussion om prognoser, betydelsen av samarbete mellan företagets olika funktioner, och kommer in på huvudplanering och nettobehovsplanering (MRP). Ledtidsförskjutning och betydelsen av korta ledtider och kundorderpunktens placering tas upp. Vi gör en MRP-planering och kör företaget i tre månader. Dagen avslutas med att göra en enkel resultat- och balansräkning för perioden och det vinnande företaget utses.

Dag 2, förmiddag

Backspegel på dag 1. Vi lär och diskuterar begrepp och samband som ekonomisk orderkvantitet, produktkalkylering, kapacitetsbehovplanering, beläggningsplanering, ABC-analys och Lean. Utnyttjar vi ändrade förutsättningar med snabbare leverantörer, och hur påverkar det vårt planeringssystem?.

Dag 2, eftermiddag

Vi rationaliserar vårt företag och planerar och genomför en flödesgruppsproduktion med kanbanstyrning. Resultat- och balansräkning upprättas och vinnare utses. Vi diskuterar hur morgondagens produktion kan se ut. Egentest och kursutvärdering avslutar utbildningen.